Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Facebook

Wynik zapytania na przeprowadzenie działań włączających mieszkańców

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 11 Kwietnia, 2018 - 13:27, pszczesna

W dniu 27.03.18 r. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy zwróciło się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie usługi:

Przeprowadzenie działań włączających mieszkańców Szmulowizny w proces modernizacji Parku Michałowskiego, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie koncepcji zagospodarowania ww. parku wraz z otoczeniem Młynu Michla.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia podmiotowi:

Fundacja Pole Dialogu Ul. Sady Żoliborskie 15/30, 01-772 Warszawa

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wynik zapytania ofertowego
    (plik: informacja_o_wyborze_oferenta.pdf, rozmiar pliku: 468.14 KB)
    Pobierz