Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik zapytania na diagnozę inwestycji Centrum Kreatywności Nowa Praga

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 1 Marca, 2019 - 09:24, jkrzyzanowski

Kierując się kryteriami oceny oferty: Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia - waga 50%, Doświadczenie i skład zespołu - waga 30%, Cena brutto oferty - waga 20%, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia Konsorcjum A2P2 architecture & planning Monika Arczyńska (NIP 5591844398 REGON 362391856, ul. Wassowskiego 12, 80-225 Gdańsk) - nazwa skrócona A2P2 i Ctrl_F5 Tomasz Bojęć (NIP 6112688223 REGON 366939328, ul. Tołwińskiego 18/8, 01-711 Warszawa) oraz Placemakers Przemysław Chimczak (NIP 7471875345 REGON 369547155, ul. Konopnickiej 40, 49-300 Brzeg) - w którym dwa ostatnie podmioty występują na równych prawach pod nazwą handlową think co. - real estate research lab.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: protokol_z_procedury_udzielenia_zamowienia.pdf, rozmiar pliku: 1147.43 KB)
    Pobierz