Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Wynik zapytania dot. wykonania 2 rollupów i ścianki wystawienniczej

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 14 Sierpnia, 2019 - 13:21, kgano
Sporządził: Katarzyna Gano

Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania, wykonania i dostarczenia 2 jednostronnych rollupów oraz dwustronnej ścianki reklamowej (wystawienniczej) wraz z projektem graficznym promującym Punkt Europe Direct - Warszawa. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

Wyniki zapytania ofertowego dot. przygotowania, wykonania i dostarczenia 2 jednostronnych rollupów oraz dwustronnej ścianki reklamowej (wystawienniczej) wraz z projektem graficznym promującym Punkt Europe Direct - Warszawa.
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Nazwa i adres Zamawiającego

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy,

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie
2 jednostronnych rollupów oraz dwustronnej ścianki reklamowej (wystawienniczej) wraz z projektem graficznym promującym Punkt Europe Direct - Warszawa.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i realizowanego przez Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

.

 

Tryb postępowania

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano

Display Expo Sp. j.

Uzasadnienie wyboru oferty

Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent uzyskał najwyższą punktację, biorąc pod uwagę kryterium ceny 100%

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: zal._4.pdf, rozmiar pliku: 502.31 KB)
    Pobierz