Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej "Praski...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 14 Listopada, 2019 - 14:10, musiadek

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej "Praski kokon"

W odpowiedzi na zapytanie z dnia  08.11.2019 r. wpłynęła 1 oferta.

 

Kierując się kryteriami oceny oferty:

60% - cena

40% - doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie realizacji superwizji indywidualnej lub grupowej,

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia wykonawcy: PSPS doradztwo metodyczne i organizacyjne Anna Kłos.

 

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: wynik_postepowania_superwizja_13112019.pdf, rozmiar pliku: 1032.7 KB)
    Pobierz