Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej "Praski...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 22 Sierpnia, 2019 - 08:38, bgolab

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej "Praski kokon"

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.08.2019 r. wpłynęły 2 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

60% - cena

40% - doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie realizacji superwizji indywidualnej lub grupowej, 

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia wykonawcy: PSPS doradztwo metodyczne i organizacyjne Anna Kłos. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

W dniu 7 listopada 2019 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych z przyczyn formalnych unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2019 r. oraz rozstrzygnięcie ww. zapytania ofertowego z dnia 21 sierpnia 2019 r. dot. przeprowadzenia superwizji grupowej dla specjalistów pracujących z rodzinami w projekcie „Praski kokon”.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze
  (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 1281.54 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2019 r.
  (plik: uniewaznienie_zapytania_ofertowego.pdf, rozmiar pliku: 277.12 KB)
  Pobierz