Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej "Praski...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 22 Sierpnia, 2019 - 08:38, bgolab

Wynik zapytania dot. przeprowadzenia superwizji grupowej "Praski kokon"

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 07.08.2019 r. wpłynęły 2 oferty.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

60% - cena

40% - doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), w zakresie realizacji superwizji indywidualnej lub grupowej, 

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia wykonawcy: PSPS doradztwo metodyczne i organizacyjne Anna Kłos. Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

W dniu 7 listopada 2019 r. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych z przyczyn formalnych unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 7 sierpnia 2019 r. oraz rozstrzygnięcie ww. zapytania ofertowego z dnia 21 sierpnia 2019 r. dot. przeprowadzenia superwizji grupowej dla specjalistów pracujących z rodzinami w projekcie „Praski kokon”.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze
  (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 1281.54 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 07.08.2019 r.
  (plik: uniewaznienie_zapytania_ofertowego.pdf, rozmiar pliku: 277.12 KB)
  Pobierz