Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik zapytania dot. opracowania standardu usług opiekuńczych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 9 Sierpnia, 2019 - 09:03, mwieczorek

W odpowiedzi na zapytanie opublikowane w dniu  19.07.2019 r. wpłynęły 2 oferty.

 Kierując się kryteriami oceny oferty:

60% - cena

40% - doświadczenie osób zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowania standardów usług/programów/opracowań przeprowadzonych badań z zakresu wspierania rodziny,

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający  podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia wykonawcy: Iwona Raszeja-Ossowska.

 

Oferta jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 1345.55 KB)
    Pobierz