Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik postępowania na szkolenie zawodowe: KURS DLA SAMODZIELNYCH...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 15 Czerwca, 2018 - 14:31, mwieczorek

Wynik postępowania na szkolenie zawodowe: KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia  zawodowego: „KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: GoWork.pl Andrzej Kosieradzki ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce

Kierując się kryteriami oceny oferty:

  • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
  • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 0% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: GoWork.pl Andrzej Kosieradzki ul. Starowiejska 172, 08-110 Siedlce.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_samodzielna_ksiegowa.pdf, rozmiar pliku: 414.16 KB)
    Pobierz