Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Wynik postępowania na szkolenie zawodowe: „KASJER – SPRZEDAWCA...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 15 Czerwca, 2018 - 14:24, mwieczorek

Wynik postępowania na szkolenie zawodowe: „KASJER – SPRZEDAWCA ..."

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia  zawodowego: „KASJER – SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ” dla 1 uczestnika projektu
„START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedział 1 potencjalny wykonawca, t.j.: Neo Consulting&Inwestment Sp. z o. o. ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań.
Kierując się kryteriami oceny oferty:
•    Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
•    Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 30% (40 pkt max)
a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie:
Neo Consulting&Inwestment Sp. z o. o. ul. Porzeczkowa 47, 61-306 Poznań
Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: inf_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_kasjer_sprzedawca.pdf, rozmiar pliku: 390.17 KB)
    Pobierz