Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik postępowania na przygotowanie studium wykonalności

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 18 Maja, 2020 - 14:30, lzelazowska
Sporządził: Ewa Zaczek

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD/DVD
w formacie PDF i DOC (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.

Zapytanie ofertowe w dniu 28 kwietnia 2020 roku zostało skierowane e-mailem oraz zamieszczone na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/), stronie internetowej wynikającej z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:
1) oferta firmy Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. - oferta złożona w terminie (data wpływu 28.04.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
2) oferta firmy Tomas Consulting S.A. - oferta złożona w terminie (data wpływu 30.04.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
3) oferta firmy Lech Consulting Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 30.04.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
4) oferta firmy CKSP Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 4.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
5) oferta firmy Kancelaria VIP Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 4.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
6) oferta firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 4.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
7) oferta firmy Baltic Expert Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 5.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
8) oferta firmy ATsys.pl Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 6.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
9) oferta firmy Euro-Direct Consulting Arkadiusz Dołba – oferta złożona w terminie (data wpływu 6.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
10) oferta firmy Allando Sp. z o.o. - oferta złożona w terminie (data wpływu 6.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
11) oferta firmy Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
12) oferta firmy Alfa Projekt Sp. z o.o. - oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
13) oferta firmy Habitat Prime Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
14) oferta firmy ENVITERM S.C. – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
15) oferta firmy PHIN Inwestycje Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
16) oferta firmy Varsovia Capital S.A. – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
17) oferta firmy BC Consulting Bożena Cebula – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
18) oferta firmy EMSICON Michał Sidorczuk– oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: -

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone firmie: CKSP Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent zaproponował najniższe wynagrodzenie za realizację ww. zamówienia oraz wykazał bogate doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze
  (plik: 4_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_18_05_2020.pdf, rozmiar pliku: 243.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wykaz ofert które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena
  (plik: wykaz_ofert_ktore_spelnily_wymagania_formalne_oraz_ich_ocena.png, rozmiar pliku: 135.58 KB)
  Pobierz