Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik postępowania na przygotowanie studium wykonalności

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 18 Maja, 2020 - 14:30, lzelazowska
Sporządził: Ewa Zaczek

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD/DVD
w formacie PDF i DOC (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.

Zapytanie ofertowe w dniu 28 kwietnia 2020 roku zostało skierowane e-mailem oraz zamieszczone na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/), stronie internetowej wynikającej z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:
1) oferta firmy Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. - oferta złożona w terminie (data wpływu 28.04.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
2) oferta firmy Tomas Consulting S.A. - oferta złożona w terminie (data wpływu 30.04.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
3) oferta firmy Lech Consulting Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 30.04.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
4) oferta firmy CKSP Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 4.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
5) oferta firmy Kancelaria VIP Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 4.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
6) oferta firmy EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 4.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
7) oferta firmy Baltic Expert Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 5.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
8) oferta firmy ATsys.pl Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 6.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
9) oferta firmy Euro-Direct Consulting Arkadiusz Dołba – oferta złożona w terminie (data wpływu 6.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
10) oferta firmy Allando Sp. z o.o. - oferta złożona w terminie (data wpływu 6.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
11) oferta firmy Delta Partner Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
12) oferta firmy Alfa Projekt Sp. z o.o. - oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
13) oferta firmy Habitat Prime Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
14) oferta firmy ENVITERM S.C. – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
15) oferta firmy PHIN Inwestycje Sp. z o.o. – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
16) oferta firmy Varsovia Capital S.A. – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
17) oferta firmy BC Consulting Bożena Cebula – oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
18) oferta firmy EMSICON Michał Sidorczuk– oferta złożona w terminie (data wpływu 7.05.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: -

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone firmie: CKSP Sp. z o.o.

Uzasadnienie wyboru:
Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent zaproponował najniższe wynagrodzenie za realizację ww. zamówienia oraz wykazał bogate doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze
  (plik: 4_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_18_05_2020.pdf, rozmiar pliku: 243.76 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wykaz ofert które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena
  (plik: wykaz_ofert_ktore_spelnily_wymagania_formalne_oraz_ich_ocena.png, rozmiar pliku: 135.58 KB)
  Pobierz