Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkoleń dla społeczności...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 14 Września, 2018 - 08:43, bborawska

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkoleń dla społeczności lokalnych

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych  3 Dzielnic m. st. Warszawy, tj.: Woli, Pragi – Północ i Targówka z zakresu zaburzeń psychicznych, w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do 9 września 2018 r.  wpłynęła jedna oferta tj. Dolnośląska Akademia Rozwoju Mirosław Schön, której kwota przekracza  budżet Zamawiającego.

W związku z powyższym  zamówienie nie zostaje udzielone.