Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Wizaż (11/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 3 Kwietnia, 2018 - 16:54, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

Wynik zapytania ofertowego numer 11/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Wizaż dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 28.03.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od Beauty Lux Sp. z o.o., ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa. Liczba uzyskanych punktów: 100, kwota netto=brutto przedmiotu zamówienia 2 500 zł.

Oferta firmy PRO-ACTIVE ul. Międzynarodowa 68 lokal 4, 03-922 Warszawa została odrzucona ze względu na jej wpłynięcie po upływie terminu składania ofert. Termin składania ofert wyznaczono na 27.03.2018 r. do godz. 24:00, oferta wpłynęła 28.03.2018 r.

 Zamówienie zostaje udzielone firmie Beauty Lux Sp. z o.o.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o. Oferta firmy Beauty Lux Sp. z o.o. jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_kurs_wizaz.pdf, rozmiar pliku: 459.93 KB)
    Pobierz