Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,5 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10,4 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Telef obsługa klienta 32/2018/AW

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 13 Czerwca, 2018 - 08:48, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Telefoniczna obsługa klienta dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 04.06.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:

1. CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo Sp. j., ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa

Oferta została odrzucona ze względu na niezłożenie podpisanego Formularza oferty i Załącznika 2 Program kursu zawodowego.

Zamówienie nie zostaje udzielone.