Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Telef obsługa klienta 32/2018/AW

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 13 Czerwca, 2018 - 08:48, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Telefoniczna obsługa klienta dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 04.06.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:

1. CCTRAINING Szkolenia & Doradztwo Sp. j., ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa

Oferta została odrzucona ze względu na niezłożenie podpisanego Formularza oferty i Załącznika 2 Program kursu zawodowego.

Zamówienie nie zostaje udzielone.