Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Sommelier (25/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 11 Maja, 2018 - 14:32, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Sommelier dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 07.05.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:

1. Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów, ul. Wspólna 65A, 00-687 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 100, kwota brutto przedmiotu zamówienia: 990 zł

Zamówienie zostaje udzielone firmie Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów. Oferta firmy Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty_sommelier.pdf, rozmiar pliku: 93.29 KB)
    Pobierz