Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Sommelier (25/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 11 Maja, 2018 - 14:32, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Sommelier dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 07.05.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:

1. Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów, ul. Wspólna 65A, 00-687 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 100, kwota brutto przedmiotu zamówienia: 990 zł

Zamówienie zostaje udzielone firmie Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów. Oferta firmy Międzynarodowa Szkoła Barmanów i Sommelierów jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty_sommelier.pdf, rozmiar pliku: 93.29 KB)
    Pobierz