Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,5 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10,4 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy SDL TRADOS (27/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 11 Maja, 2018 - 14:22, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego SDL TRADOS (poziom ponadpodstawowy) dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 07.05.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:
1. Localize.pl Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka jawna, ul. Smolańska 3, 70-026 Szczecin
Liczba uzyskanych punktów: 80, kwota brutto przedmiotu zamówienia: 3 000 zł
Zamówienie zostaje udzielone firmie Localize.pl Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka jawna.
Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Localize.pl Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka jawna. Oferta firmy Localize.pl Agenor Hofmann-Delbor Jacek Mikrut Spółka jawna jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty_sdl_trados.pdf, rozmiar pliku: 92.72 KB)
    Pobierz