Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Masażysta (13/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 3 Kwietnia, 2018 - 15:55, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

Wynik zapytania ofertowego numer 13/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Masażysta (I i II poziom) dla jednego Uczestnika projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 28.03.2018 r., wpłynęły do Zamawiającego dwie oferty od Oferentów:

1. Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland, ul. Mickiewicza 18A/3, 01-517 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 91.

2. PRO-ACTIV, ul. Międzynarodowa 68 lokal 4, 03-922 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 80.

Zamówienie zostaje udzielone firmie Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland. Oferta firmy Centrum Fizjoedukacji Animusz Adam Figeland jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_kurs_masazysta.pdf, rozmiar pliku: 444.23 KB)
    Pobierz