Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Grafika komputerowa (31/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 5 Czerwca, 2018 - 16:38, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

Wynik zapytania ofertowego numer 31/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursów zawodowych Grafika komputerowa dla trzech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 01.06.2018 r., wpłynęły do Zamawiającego trzy oferty od Oferentów:

Numer oferty

 

Oferent

Spełnienie warunków udziału
w postępowaniu

Kryterium K1 Cena
–waga 60%

Kryterium K2 Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku – waga 40%

RAZEM
K1 +K2

1

Expose Sp. z o.o., ul. Jasna 10 lok. 200, 00-013 Warszawa

TAK

60 pkt.

0 pkt.

60 pkt.

2

Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress,
ul. Kaprowicza 62 m. 52, 01-871 Warszawa

TAK

35 pkt.

40 pkt.

75 pkt.

3

TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21,
26-600 Radom

TAK

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk. Oferta firmy TYFLOKOM Kamil Kowalczyk jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie zostaje udzielone firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty_grafika_komputerowa.pdf, rozmiar pliku: 95.03 KB)
    Pobierz