Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Grafika komputerowa (31/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 5 Czerwca, 2018 - 16:38, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

Wynik zapytania ofertowego numer 31/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursów zawodowych Grafika komputerowa dla trzech Uczestników projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 01.06.2018 r., wpłynęły do Zamawiającego trzy oferty od Oferentów:

Numer oferty

 

Oferent

Spełnienie warunków udziału
w postępowaniu

Kryterium K1 Cena
–waga 60%

Kryterium K2 Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku – waga 40%

RAZEM
K1 +K2

1

Expose Sp. z o.o., ul. Jasna 10 lok. 200, 00-013 Warszawa

TAK

60 pkt.

0 pkt.

60 pkt.

2

Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress,
ul. Kaprowicza 62 m. 52, 01-871 Warszawa

TAK

35 pkt.

40 pkt.

75 pkt.

3

TYFLOKOM Kamil Kowalczyk, ul. Wiejska 62/21,
26-600 Radom

TAK

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk. Oferta firmy TYFLOKOM Kamil Kowalczyk jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Zamówienie zostaje udzielone firmie TYFLOKOM Kamil Kowalczyk.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty_grafika_komputerowa.pdf, rozmiar pliku: 95.03 KB)
    Pobierz