Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Grafika komputerowa (21/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 11 Maja, 2018 - 14:41, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Grafika komputerowa dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 07.05.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:

1. Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress, ul. Kasprowicza 62 m. 52, 01-871 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 100, kwota brutto przedmiotu zamówienia: 3 380 zł

Zamówienie zostaje udzielone firmie Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress. Oferta firmy Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty_grafika_komputerowa.pdf, rozmiar pliku: 88.45 KB)
    Pobierz