Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Grafika komputerowa (21/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 11 Maja, 2018 - 14:41, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Grafika komputerowa dla jednej Uczestniczki projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 07.05.2018 r., wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta od:

1. Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress, ul. Kasprowicza 62 m. 52, 01-871 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 100, kwota brutto przedmiotu zamówienia: 3 380 zł

Zamówienie zostaje udzielone firmie Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress. Oferta firmy Ośrodek Edukacji Komputerowej MacPress jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    (plik: informacja_o_wyborze_najkorzyst_oferty_grafika_komputerowa.pdf, rozmiar pliku: 88.45 KB)
    Pobierz