Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,5 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

10,4 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik postępowania na kurs zawodowy Barista (1/2018/AW)

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 26 Stycznia, 2018 - 13:16, ljaskulska
Sporządził: Lidia Jaskulska

Wynik zapytania ofertowego numer 1/2018/AW.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, na przeprowadzenie kursu zawodowego Barista (kod zawodu 513201) dla dwóch Uczestniczek projektu „Aktywna Warszawa – program wsparcia społeczno–zawodowego rodzin z osobami z dysfunkcją wzroku” numer RPMA.09.01.00-14-2159/15, do wyznaczonego terminu składania ofert, to jest do dnia 21.12.2017 r., wpłynęły do Zamawiającego trzy oferty od Oferentów:

1. Combi Co Sp. z o.o., ul. Zygmunta Starego 24A, 44-100 Gliwice

2. Idealis Marcin Woźniak, ul. Orłowska 7/60, 03-571 Warszawa

3. Colours of Coffee Marcin Michalik, ul. Korkowa 139/145/2, 04-519 Warszawa

 

Numer oferty

 

Oferent

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 

Kryterium K1 Cena 
–waga 60%

Kryterium K2 Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku – waga 40%

RAZEM
K1 +K2

1

Combi Co Sp. z o.o.
(data wpływu: 16.01.2018 r.)

TAK

29,76 pkt.

40 pkt.

69,76 pkt.

3

Colours of Coffee Marcin Michalik
(data wpływu: 19.01.2018 r.)

TAK

60 pkt.

20 pkt.

80 pkt.

Oferta numer 2 Oferenta Idealis Marcin Woźniak została odrzucona z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu (niezgodność liczby godzin kursu zawodowego przedstawionych w Załączniku numer 2 do Zapytania ofertowego: 16 godz. dydaktycznych a wymaganym w Zapytaniu ofertowym: minimalnie 20 godz. dydaktycznych).

Uzasadnienie wyboru:

Kierując się kryteriami oceny ofert (K1 – Cena,  K2 - Doświadczenie zawodowe wykładowców/instruktorów/trenerów prowadzących kursy/szkolenia zawodowe w obszarze tematycznym zgodnym z przedmiotem zamówienia dla osób z niepełnosprawnością wzroku), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Colours of Coffee Marcin Michalik. Oferta firmy Colours of Coffee Marcin Michalik jest najkorzystniejsza cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_barista
    (plik: informacja_o_wyborze_oferty_barista.pdf, rozmiar pliku: 444.62 KB)
    Pobierz