Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik postępowania : Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 9 Maja, 2018 - 13:44, bgolab

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: Kurs komputerowy z egzaminami ECDL BASE dla 1 uczestnika projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 2 potencjalnych wykonawców, t.j.:
1. Euro Info Group Sp. z o.o.
2. Robert Staluszka/Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości.

Kierując się kryteriami oceny oferty:
• Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
• Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Euro Info Group Sp. z o.o.; ul. Smolna 11 lok 15; 00-375 Warszawa. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 403.92 KB)
    Pobierz