Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik postępowania:GRAFIKA KOMPUTEROWA

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 7 Lutego, 2018 - 12:38, bborawska

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia  zawodowego: GRAFIKA KOMPUTEROWA dla 2 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 3 potencjalnych wykonawców. Środki zabezpieczone w budżecie projektu są wystarczające, aby udzielić zamówienie firmie: Euro Info Group Sp. z o.o. ul. Smolna 11 lok.15  00-375 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

 • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Euro Info Group Sp. z o.o.. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 427.26 KB)
  Pobierz