Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,5 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

10,4 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik postępowania:GRAFIKA KOMPUTEROWA

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 7 Lutego, 2018 - 12:38, bborawska

Wynik postępowania na przeprowadzenie szkolenia  zawodowego: GRAFIKA KOMPUTEROWA dla 2 uczestników projektu „START DO PRACY - program aktywizacji społeczno - zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców Warszawy”.

Na zapytanie ofertowe w wyznaczonym terminie odpowiedziało 3 potencjalnych wykonawców. Środki zabezpieczone w budżecie projektu są wystarczające, aby udzielić zamówienie firmie: Euro Info Group Sp. z o.o. ul. Smolna 11 lok.15  00-375 Warszawa.

Kierując się kryteriami oceny oferty:

 • Cena brutto – 60% (60 pkt. max)
 • Doświadczenie wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – 40% (40 pkt max)

a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Euro Info Group Sp. z o.o.. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 427.26 KB)
  Pobierz