Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Facebook

Wynik postępowania dot. wykonania zawieszek odblaskowych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 7 Sierpnia, 2018 - 12:55, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Wykonanie zawieszek odblaskowych w kształcie wozu strażackiego dla projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020.

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zawieszek odblaskowych w kształcie wozu strażackiego dla projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014  - 2020. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę zawieszek odblaskowych w kształcie wozu strażackiego zgodnie z następującą specyfikacją:

 • Zawieszka odblaskowa w kształcie wozu strażackiego
 • Dwustronny odblask
 • Mocowanie: łańcuszek kulkowy z zapinką
 • Wymiary: ok. 6,5 x 3,5 cm
 • Ilość: 250 sztuk
 • Nadruk monochromatyczny 2 logotypy
 • Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznej różnicy parametrów zawieszek (zwłaszcza jeśli z korzyścią wpłynie to na jakość wykonania)

 

Na zawieszkach odblaskowych zamieszczone zostaną:

1)    Zestaw logo:

 1. znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie,
 2. znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu Unia Europejska 

 

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.07.2018 na kwotę 367,75 zł netto co stanowi równowartość 85,29 EUR (1 EUR = 4,3117 PLN) ustaloną na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe w dniu 26.07.2018 r. zostało skierowane pisemnie, faksem, mailem (właściwe podkreślić) do niżej wymienionych podmiotów:

a)       https://odblaski24.com.pl/

b)       http://odblaski.net.pl/

c)       https://kamizelkiodblaskowe.com.pl/

d)       http://euroblask.pl/

e)       https://strazackie.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/), stronie internetowej wynikającej z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów (właściwe podkreślić).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

a)       PHU Lizard -  Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

b)       Odblaski 24 - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

c)       Podarowane.pl - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

d)       Martmedia - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

e)       Agencja Reklamowa B.A.W - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

f)         Lubmar - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

g)       Agrelo - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena waga 100%

Razem

1

PHU Lizard

100,00

100,00

2

Agencja Reklamowa B.A.W

88,65

88,65

3

Odblaski 24

86,09

86,09

4

Podarowane.pl

79,51

79,51

5

Agrelo

77,63

77,63

6

Lubmar

72,89

72,89

7

Martmedia

65,60

65,60

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: PHU Lizard 

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wynik postępowania
  (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 72.69 KB)
  Pobierz