Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik postępowania dot. wykonania zawieszek odblaskowych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 7 Sierpnia, 2018 - 12:55, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Wykonanie zawieszek odblaskowych w kształcie wozu strażackiego dla projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020.

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie zawieszek odblaskowych w kształcie wozu strażackiego dla projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014  - 2020. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę zawieszek odblaskowych w kształcie wozu strażackiego zgodnie z następującą specyfikacją:

 • Zawieszka odblaskowa w kształcie wozu strażackiego
 • Dwustronny odblask
 • Mocowanie: łańcuszek kulkowy z zapinką
 • Wymiary: ok. 6,5 x 3,5 cm
 • Ilość: 250 sztuk
 • Nadruk monochromatyczny 2 logotypy
 • Zamawiający dopuszcza możliwość nieznacznej różnicy parametrów zawieszek (zwłaszcza jeśli z korzyścią wpłynie to na jakość wykonania)

 

Na zawieszkach odblaskowych zamieszczone zostaną:

1)    Zestaw logo:

 1. znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie,
 2. znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE i napisu Unia Europejska 

 

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.07.2018 na kwotę 367,75 zł netto co stanowi równowartość 85,29 EUR (1 EUR = 4,3117 PLN) ustaloną na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe w dniu 26.07.2018 r. zostało skierowane pisemnie, faksem, mailem (właściwe podkreślić) do niżej wymienionych podmiotów:

a)       https://odblaski24.com.pl/

b)       http://odblaski.net.pl/

c)       https://kamizelkiodblaskowe.com.pl/

d)       http://euroblask.pl/

e)       https://strazackie.pl

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/), stronie internetowej wynikającej z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów (właściwe podkreślić).

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

a)       PHU Lizard -  Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

b)       Odblaski 24 - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

c)       Podarowane.pl - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

d)       Martmedia - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

e)       Agencja Reklamowa B.A.W - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

f)         Lubmar - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

g)       Agrelo - Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena waga 100%

Razem

1

PHU Lizard

100,00

100,00

2

Agencja Reklamowa B.A.W

88,65

88,65

3

Odblaski 24

86,09

86,09

4

Podarowane.pl

79,51

79,51

5

Agrelo

77,63

77,63

6

Lubmar

72,89

72,89

7

Martmedia

65,60

65,60

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: PHU Lizard 

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wynik postępowania
  (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 72.69 KB)
  Pobierz