Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Wynik postępowania dot. wykonania tablicy informacyjnej

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 7 Lipca, 2020 - 15:24, lzelazowska
Sporządził: Aneta Trzaskowska

Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej w związku z realizacją działań informacyjno-promocyjnych w projekcie pn. „Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. 

Zakres zamówienia obejmuje:

1)    Zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej, jednostronnej, przeznaczonej do ekspozycji zewnętrznej, o wymiarach 80 cm x 120 cm, tablica wykonana z jednego kawałka materiału PCW (PCV) o grubości płyty minimum 5mm, odpornego na warunki atmosferyczne, bezpośredni nadruk na płycie w technologii UV, informacje umieszczone na białym tle.

2)    Wykonanie w 4 narożnikach tablicy otworów montażowych o średnicy ∅ 5 mm.

3)    Niedopuszczalne jest wykonanie pojedynczej tablicy informacyjnej z więcej niż jednego segmentu/panelu/modułu.

4)    Przygotowanie tablicy zgodnie ze wzorem podanym w „Obowiązkach informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”.

5)    Dostawa tablicy informacyjnej w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.

6)    Tablica informacyjna powinna zawierać następujące informacje:

 1. nazwę beneficjenta,
 2. tytuł projektu,
 3. cel projektu,
 4. zestaw logo:
 • znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 • znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski  Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 • znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
 • flaga Rzeczpospolitej Polskiej.

      5. Adres portaluwww.mapadotacji.gov.pl

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

1)       MikodrukComputer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 26.06.2020 r.

2)      ATU robimy grafikę. Antoni Tuzel – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 29.06.2020 r.

3)      Pracownia Szyldów i Reklam S.C. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 23.06.2020 r.

4)      Signsystem s.c. Dorota Bagniewska, Robert Bagniewski – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 22.06.2020 r.

5)      P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 29.06.2020 r.

6)      LogicGate Sp. z o.o. – oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty 29.06.2020 r.

7)      Zakład Budowlany i Reklama Andrzej Osowski – oferta nie spełnia kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, oferta nie obejmuje bezpośredniego nadruku na płycie, data wpływu 22.06.2020 r.

8)      3 R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś– oferta nie spełnia kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, brak odpowiedzi w sprawie specyfikacji tablicy, błędna data oferty, błędna data przy załączniku do oferty, data wpływu 26.06.2020 r.

9)      Elektro Szyld Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki – oferta nie spełnia kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, oferta nie obejmuje bezpośredniego nadruku na płycie, data wpływu oferty 29.06.2020 r.

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów według kryterium cena waga 100 %

Razem

1

MikodrukComputer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk

100,00%

100,00

2

ATU robimy grafikę. Antoni Tuzel

68,62 %

68,62

3

Pracownia Szyldów i Reklam S.C. T.Buśkiewicz, R.Czagowiec

50,00 %

50,00

4

Signsystem s.c. Dorota Bagniewska, Robert Bagniewski

37,50 %

37,50

5

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

37,50 %

37,50

6

LogicGate Sp. z o.o.

6,30 %

6,30

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone:

1)      Zakład Budowlany i Reklama Andrzej Osowski

Uzasadnienie:oferta nie obejmuje bezpośredniego nadruku na płycie

2)      3 R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś

Uzasadnienie:brak odpowiedzi w sprawie specyfikacji tablicy, błędna data oferty, błędna data przy załączniku do oferty

3)      Elektro Szyld Wyrób i Montaż Reklam Wiesław Piasecki

Uzasadnienie: oferta nie obejmuje bezpośredniego nadruku na płycie

 

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: MikodrukComputer s.c. Jacek i Sylwia Mikołajczyk za cenę 150,00 zł (netto), 184,50 zł (brutto).

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wynik postępowania
  (plik: 20200707_informacja_o_wyborze_tablica_informacyjna_podpisane.pdf, rozmiar pliku: 412.83 KB)
  Pobierz