Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik postępowania dot. wykonania i dostawy 4 fantomów

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 7 Sierpnia, 2018 - 11:56, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Wykonanie i dostawa 4 fantomów do resuscytacji dla mniejszych dzieci dla projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014 - 2020.

Podmiot udzielający zamówienia: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Opis przedmiotu zamówienia:  Wykonanie i dostawa 4 fantomów do resuscytacji dla mniejszych dzieci dla projektu pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz minimalizowania skutków katastrof naturalnych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014  - 2020. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie i dostawę 4 fantomów do resuscytacji dla mniejszych dzieci zgodnie z następującą specyfikacją:

 • Dmuchany fantom do praktycznej nauki RKO składający się z głowy i torsu
 • Zapasowe płuca
 • 2 ściereczki
 • Instrukcja użytkownika
 • Nadruk na opakowaniu w formie naklejki, pełen kolor 4+0
 • Ilość: 4 sztuki

 

Na naklejkach zamieszczone zostaną:

1)   Zestaw logo:

 1. znak Funduszy Europejskich, złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz odwołania do Programu Regionalnego,
 2. znak Unii Europejskiej złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska oraz nazwy Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
 3. znak marki Mazowsze oraz tytuł projektu i informacja o jego dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej,
 4. flaga Rzeczpospolitej Polskiej.

2)   logotyp m.st. Warszawy: zakochaj się w Warszawie

 

Wartość zamówienia oszacowano w dniu 25.07.2018 na kwotę 825,86 zł netto co stanowi równowartość 191,54 EUR (1 EUR = 4,3117 PLN) ustaloną na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

Zapytanie ofertowe w dniu 26.07.2018 r. zostało skierowane pisemnie, faksem, mailem (właściwe podkreślić) do niżej wymienionych podmiotów:

a)                  Sendpol Piotr Sendecki

b)                  FSS Poland

c)                  Firma wielobranżowa Fantom

d)                  Czarmed

 

 Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/), stronie internetowej wynikającej z właściwych wytycznych lub innych wiążących dokumentów (właściwe podkreślić). 

 W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

a)      Sendpol Piotr Sendecki Oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Nr oferty

Nazwa (firma) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena waga 100%

Razem

1

Sendpol Piotr Sendecki

100,00

100,00

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone: Nie dotyczy

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: Sendpol Piotr Sendecki

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Wynik postępowania
  (plik: informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 79.7 KB)
  Pobierz