Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik postępowania dot. usługi biegłego rewidenta

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 3 Sierpnia, 2020 - 08:19, agrabias
Sporządził: Edyta Pietr

Wynik postępowania dot. usługi biegłego rewidenta obejmującej badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji w roku 2020 projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa i adres Zamawiającego

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy,
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Przedmiot zamówienia          

Usługa biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji w roku 2020 projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Tryb postępowania

Zamówienie którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EUR – art. 4 pkt 8 ustawy PZP

Nazwa oferenta, którego ofertę wybrano

KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25C lok. 410, 90-350 Łódź za cenę 10 676,40 PLN

Uzasadnienie wyboru oferty Wyłoniony wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę za realizację przedmiotu zamówienia pod względem cenowym oraz jakościowym, uzyskując najwyższą ocenę punktową.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wynik postępowania dot. usługi biegłego rewidenta
    (plik: wyniki_postepowania_na_strone_internetowa.pdf, rozmiar pliku: 264.35 KB)
    Pobierz