Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik postępowania dot. przygotowania studium wykonalności

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 10 Września, 2020 - 14:35, lzelazowska
Sporządził: Damian Strachota

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014‑2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” - typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS / XLSX, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej:

 • w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz
 • w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD w formacie PDF i DOC / DOCX (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS / XLSX (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.

 

Założenia ogólne dla projektu:

 • projekt będzie obejmować działania w zakresie budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych;
 • projekt będzie się składać z ok. kilkunastu ścieżek rowerowych;
 • projekt będzie ubiegać się o dofinansowanie UE w wysokości do 20 mln zł;
 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31.12.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/),

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:

a)      Alfa Projekt Sp. z o.o. -  oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 2.09.2020 r.,

b)      Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 27.08.2020 r.,

c)       CKSP Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 03.09.2020 r.,

d)      Collect Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 03.09.2020 r.,

e)      DS Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 04.09.2020 r.,

f)        EffiCon Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 04.09.2020 r.,

g)      Faber Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 31.08.2020 r.,

h)      Habitat Prime Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 04.09.2020 r.,

i)         International Management Services Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 04.09.2020 r.,

j)         Lech Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 03.09.2020 r.,

k)       Wroconsult Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 03.09.2020 r.

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Lp.

Oferta Firmy

Liczba pkt w kryterium cena jednostkowa brutto

Liczba pkt w kryterium dot. doświadczenia

Razem

1

Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa

60,00

40,00

100,00

2

Habitat Prime Sp. z o.o.

49,09

40,00

89,09

3

Faber Consulting Sp. z o.o.

45,76

30,00

75,76

4

Collect Consulting Sp. z o.o.

27,27

40,00

67,27

5

Lech Consulting Sp. z o.o.

22,69

40,00

62,69

6

Alfa Projekt Sp. z o.o.

18,12

40,00

58,12

7

International Management Services Sp. z o.o.

16,56

40,00

56,56

8

EffiCon Sp. z o.o.

15,88

40,00

55,88

9

Wroconsult Sp. z o.o.

33,75

20,00

53,75

10

DS Consulting Sp. z o.o.

7,94

40,00

47,94

11

CKSP Sp. z o.o.

40,30

0,00

40,30

 

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone firmie Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa

 

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  (plik: zz_informacja_o_wyborze_sw.pdf, rozmiar pliku: 370.73 KB)
  Pobierz