Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik postępowania dot. przygotowania studium wykonalności

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 10 Września, 2020 - 14:35, lzelazowska
Sporządził: Damian Strachota

Przygotowanie studium wykonalności dla projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014‑2020, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT” - typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT - Ścieżki i infrastruktura rowerowa”.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie studium wykonalności wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS / XLSX, zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej:

 • w postaci drukowanej – 2 egzemplarze zbindowane lub trwale zszyte oraz
 • w wersji elektronicznej – pliki nagrane na płycie CD w formacie PDF i DOC / DOCX (MS Word) wraz z arkuszem kalkulacyjnym w formacie XLS / XLSX (MS Excel), zawierającym tabele oraz wyliczenia do analizy finansowej i ekonomicznej z odblokowanymi formułami.

 

Założenia ogólne dla projektu:

 • projekt będzie obejmować działania w zakresie budowy / przebudowy / wytyczenia ścieżek rowerowych;
 • projekt będzie się składać z ok. kilkunastu ścieżek rowerowych;
 • projekt będzie ubiegać się o dofinansowanie UE w wysokości do 20 mln zł;
 • okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31.12.2022 r.

 

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Biura (http://www.um.warszawa.pl/europa/),

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:

a)      Alfa Projekt Sp. z o.o. -  oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 2.09.2020 r.,

b)      Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 27.08.2020 r.,

c)       CKSP Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 03.09.2020 r.,

d)      Collect Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 03.09.2020 r.,

e)      DS Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 04.09.2020 r.,

f)        EffiCon Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 04.09.2020 r.,

g)      Faber Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 31.08.2020 r.,

h)      Habitat Prime Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 04.09.2020 r.,

i)         International Management Services Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 04.09.2020 r.,

j)         Lech Consulting Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 03.09.2020 r.,

k)       Wroconsult Sp. z o.o. - oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym, data wpływu oferty: 03.09.2020 r.

 

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Lp.

Oferta Firmy

Liczba pkt w kryterium cena jednostkowa brutto

Liczba pkt w kryterium dot. doświadczenia

Razem

1

Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa

60,00

40,00

100,00

2

Habitat Prime Sp. z o.o.

49,09

40,00

89,09

3

Faber Consulting Sp. z o.o.

45,76

30,00

75,76

4

Collect Consulting Sp. z o.o.

27,27

40,00

67,27

5

Lech Consulting Sp. z o.o.

22,69

40,00

62,69

6

Alfa Projekt Sp. z o.o.

18,12

40,00

58,12

7

International Management Services Sp. z o.o.

16,56

40,00

56,56

8

EffiCon Sp. z o.o.

15,88

40,00

55,88

9

Wroconsult Sp. z o.o.

33,75

20,00

53,75

10

DS Consulting Sp. z o.o.

7,94

40,00

47,94

11

CKSP Sp. z o.o.

40,30

0,00

40,30

 

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone firmie Centrum Funduszy UE Sp. z o.o. Spółka komandytowa

 

Uzasadnienie wyboru: Oferent przedstawił najbardziej korzystną ofertę zgodną z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
  (plik: zz_informacja_o_wyborze_sw.pdf, rozmiar pliku: 370.73 KB)
  Pobierz