Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik postępowania dot. przygotowania dwóch ekspertyz

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 8 Listopada, 2018 - 11:55, lzelazowska
Sporządził: Dominika Czapla

Opis przedmiotu zamówienia: Przygotowanie dwóch ekspertyz dotyczących oceny efektu energetycznego uzyskanego w wyniku realizacji projektów miejskich współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty (należy wskazać oferenta, cenę oraz datę wpływu oferty):

a)                  Termodom Igor Kornaś, oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

b)                  Ellipsis Energy Sp. z o. o., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

c)                  Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

d)                  EgoTerm D. Curyło Spółka Jawna, oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

e)                  Atmoterm S.A., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

f)                    ARGOX Sp. z o.o., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

g)                  ESPIN s.c., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

h)                  Eko Audytor Marek Mickaniewski, oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym,

i)                    Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., oferta spełnia kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: EgoTerm D. Curyło Spółka Jawna. Oferta EgoTerm D. Curyło Spółka Jawna spełniła wszystkie istotne warunki wykonania w/w zadania i uzyskała największą ilość punktów w kryterium, oceny ofert.

Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

 

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów według kryterium cena waga 100 %

Razem

1

Termodom Igor Kornaś

31,81

31,81

2

Ellipsis Energy Sp. z o.o.

55,35

55,35

3

NAPE S.A.

32,14

32,14

4

EgoTerm D. Curyło Spółka Jawna

100

100

5

Atmoterm S.A.

14,75

14,75

6

ARGOX Sp. z o.o.

16,54

16,54

7

Espin s.c.

56,32

56,32

8

Eko Audytor Marek Mickaniewski

76,61

76,61

9

KAPE S.A.

90

90

 

 

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Wynik postępowania
    (plik: 07.11.2018_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 257.44 KB)
    Pobierz