Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Wynik postępowania dot. audytów energetycznych

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 6 Lipca, 2020 - 11:58, lzelazowska
Sporządził: Edyta Kostecka

Usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych, aktualizacji audytów energetycznych oraz dokonaniu analizy audytów energetycznych budynków szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu audytów energetycznych, aktualizacji audytów energetycznych oraz dokonaniu analizy audytów energetycznych budynków szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy planowanych do włączenia do projektu miejskiego planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

Zamówienie obejmuje:

1)        opracowanie od 5 do 12 audytów energetycznych dla placówek szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy, wg zestawienia stanowiącego Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego,

2)        aktualizację od 6 do 13 audytów energetycznych dla placówek szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy, w których planowane są prace termomodernizacyjne, w tym wymiana oświetlenia i ewentualna instalacja paneli fotowoltaicznych, zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 1b do zapytania ofertowego,

3)        analizę od 24 do 35 audytów energetycznych dla placówek szkolnych znajdujących się na terenie m.st. Warszawy, wymienionych w Załączniku 1c do zapytania ofertowego, pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych I i II stopnia określonych w załączniku do Ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” na „Poprawę efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”, finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,

Opracowane oraz zaktualizowane audyty energetyczne wraz z analizą powinny zostać przekazane Zamawiającemu w postaci drukowanej (3 egzemplarze oddzielnie dla każdego obiektu oraz 3 egzemplarze analizy) oraz w wersji elektronicznej (format: doc (MS Word) oraz xls (MS Excel – dotyczy tabel z wyliczeniami)). 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do Biura wpłynęły następujące oferty:

1)         oferta firmy ACT-ee Anna Brodecka: wykonanie audytu; oferta złożona w terminie (data wpływu 22.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

2)         oferta firmy TERMOCENT Sp. z o.o.: oferta złożona w terminie (data wpływu 22.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

3)         oferta firmy Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.: oferta złożona w terminie (data wpływu 23.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

4)         oferta firmy DOMAR Marcin Domińczyk: oferta złożona w terminie (data wpływu 24.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

5)        oferta firmy KRYNOS – Paweł Jabłecki: oferta złożona w terminie (data wpływu 24.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

6)        oferta firmy Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.: oferta złożona w terminie (data wpływu 25.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

7)        oferta firmy Cendos.pl Sławomir Stefaniak: oferta złożona w terminie (data wpływu 25.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

8)        oferta firmy ESPIN s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

9)        oferta firmy CERTEN Agnieszka Antoszewska: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

10)     oferta firmy RŚ Robert Śpiewakowski: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

11)     oferta firmy ERBUD: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;;

12)     oferta firmy NEOEnergetyka Sp. z o.o.: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

13)     oferta firmy EgoTerm Dariusz Curyło: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

14)     oferta firmy NDE Sp. z o.o.: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

15)     oferta firmy EXERGON Sp. z o.o.: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

16)     oferta firmy HYDROTERM Krzysztof Chudy: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

17)     oferta firmy abc Firma Usługowo-Budowlana Łukasz Sikora: oferta złożona w terminie (data wpływu 26.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

18)     oferta firmy ARGOX Sp. z o.o.: oferta złożona w terminie (data wpływu 27.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

19)     oferta firmy GreenZam Przemysław Władyga: oferta złożona w terminie (data wpływu 28.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

20)     oferta firmy ASIG Igor Kwiatkowski: oferta złożona w terminie (data wpływu 28.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

21)     oferta firmy EVITERM s.c.: oferta złożona w terminie (data wpływu 28.06.2020 r.), zgodna z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

  

 Wykaz ofert, które spełniły wymagania formalne oraz ich ocena:

Lp.

Nazwa oferenta

Liczba punktów wg kryterium cena waga 100%

1

ASIG Igor Kwiatkowski

100,00

2

Green Zam Przemysław Władyga

75,23

3

DOMAR Marcin Domińczyk

74,75

4

ERBUD Obsługa Inwestycji Budowlanych

69,00

5

Cendos.pl Sławomir Stefaniak

55,06

6

ARGOX Sp. z o.o.

42,86

7

abc Firma Usługowo-Budowlana Łukasz Sikora

34,85

8

EgoTerm Dariusz Curyło

30,09

9

ENVITERM s.c.

32,13

10

RŚ Robert Śpiewakowski

25,88

11

KRYNOS Paweł Jabłecki

24,73

12

EXERGON Sp. z o.o.

24,66

13

NDE Sp. z o.o.

23,02

14

ACT-ee Anna Brodecka

20,76

15

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A.

20,70

16

ESPIN s.c. Anna Grzybowska, Łukasz Kruk, Łukasz Kowalczyk

17,94

17

CERTEN Agnieszka Antoszewska

17,70

18

TERMOCENT Sp. z o.o.

16,68

19

HYDROTERM Krzysztof Chudy

15,76

20

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.

15,47

21

NEOEnergetyka Sp. z o.o.

12,63

 

Oferenci, którzy nie spełnili wymagań formalnych udziału w postępowaniu oraz oferenci, których oferty zostały odrzucone:  -

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone firmie: ASIG Igor Kwiatkowski

Uzasadnienie wyboru: Oferta została złożona w terminie i spełniła kryteria określone w zapytaniu ofertowym. Oferent zaproponował najniższe wynagrodzenie za realizację ww. zamówienia oraz wykazał bogate doświadczenie w realizacji podobnych zamówień.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Informacja o wyborze
    (plik: informacja_o_wyborze_podpisane.pdf, rozmiar pliku: 525.42 KB)
    Pobierz