Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Wynik dot.szkolenia "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach"

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 16 Kwietnia, 2018 - 10:31, ejozwiak

Wynik zapytania ofertowego dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia zawodowego "Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach"

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum PSR – Tomasz Świtek EBATA2012.EU – Tomasz Świtek, ul. Rąbińska 130,
88-100 Inowrocław.

 

Na ogłoszone w dniu 29 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

W  ramach postępowania wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty (cena brutto – 60%, doświadczenie wykonawcy – 40%), a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Centrum PSR – Tomasz Świtek EBATA2012.EU – Tomasz Świtek, ul. Rąbińska 130, 88-100 Inowrocław. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Załącznik nr 4 b
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najokrzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 388.71 KB)
    Pobierz