Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik dot. szkolenia Zielarz-fitoterapeuta

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 17 Maja, 2018 - 11:06, ejozwiak

Wynik dot. szkolenia Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu: 323012)

Na ogłoszone w dniu 7 maja 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia: Centrum Doskonalenia Zawodowego w Obornikach Śląskich. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena_17_05.pdf, rozmiar pliku: 68.4 KB)
    Pobierz