Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Facebook

Wynik dot. szkolenia Zielarz-fitoterapeuta

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 17 Maja, 2018 - 11:06, ejozwiak

Wynik dot. szkolenia Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu: 323012)

Na ogłoszone w dniu 7 maja 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Zielarz-fitoterapeuta (kod zawodu: 323012) dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia: Centrum Doskonalenia Zawodowego w Obornikach Śląskich. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena_17_05.pdf, rozmiar pliku: 68.4 KB)
    Pobierz