Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10,4 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,5 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Wynik dot. szkolenia „PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 16 Stycznia, 2018 - 14:58, ejozwiak

Wynik dot. szkolenia „PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ

Na ogłoszone w dniu 14 grudnia 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ dla 1 uczestnika/uczestniczki

projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

 Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu podstępowania

 W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż potencjalny wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.