Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik dot. szkolenia „PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 16 Stycznia, 2018 - 14:58, ejozwiak

Wynik dot. szkolenia „PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ

Na ogłoszone w dniu 14 grudnia 2017 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia PRAWO JAZDY KAT. B WRAZ Z PRZEWOZEM DROGOWYM TAKSÓWKĄ dla 1 uczestnika/uczestniczki

projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

 Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu podstępowania

 W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie nie zostaje udzielone, gdyż potencjalny wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.