Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik dot. szkolenia Kurs Wizażu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 11 Kwietnia, 2018 - 12:46, ejozwiak

Wynik dot. szkolenia Kurs Wizażu

Na ogłoszone w dniu 29 marca 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Kurs Wizażu dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął  decyzję o powierzeniu  realizacji  przedmiotu zamówienia: Beauty Lux Sp. z o.o. Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: 4b.informacja_o_wyborze_zal._4b_z_kryteriami_innymi_niz_cena_wizaz.pdf, rozmiar pliku: 39.12 KB)
    Pobierz