Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Wynik dot.„Stylizacja paznokci – II stopień” w projekcie Punkt...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 23 Maja, 2018 - 12:14, ejozwiak

Wynik dot.„Stylizacja paznokci – II stopień” w projekcie Punkt Zwrotny

Wynik dot. przeprowadzenia szkolenia „Stylizacja paznokci – II stopień” w ramach projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej”

Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o. ul., Piękna 68, 00-672 Warszawa.

Na ogłoszone w dniu 8 maja 2018 r. zapytanie ofertowe dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia Stylizacja paznokci – II stopień dla 2 uczestników/uczestniczek projektu „PUNKT ZWROTNY. Program aktywizacji zawodowej i edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęła 1 oferta.

Kierując się kryteriami oceny oferty, a także uwzględniając zapisy zapytania ofertowego, Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu  realizacji przedmiotu zamówienia firmie Beauty Lux Sp. z o.o.

Oferta jest korzystna cenowo i spełnia pozostałe kryteria określone w zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
    (plik: zalacznik_nr_4b_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf, rozmiar pliku: 369.25 KB)
    Pobierz