Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

Facebook

Uszczegółowienie OPZ w zapytaniu ofertowym z dnia 2 lutego 2018 r.

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 8 Lutego, 2018 - 12:30, bborawska

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym z dnia 2 lutego 2018 r.
dot. Przeprowadzenia szkoleń dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  1. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy (§4 pkt. 9) dopuszcza się uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia.
  2. Uszczegółowieniu ulega zapis dot. osób prowadzących szkolenie. Otrzymuje on brzmienie:

Osoby prowadzące szkolenie:

- profesjonaliści (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni)  z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

- osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadające niezbędne predyspozycje osobowościowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Uszczegółowienie OPZ
    (plik: uszczegolowienie_opz.pdf, rozmiar pliku: 303.47 KB)
    Pobierz