Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

6,2 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

5,6 mld zł

to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2015

10,8 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich od 2004 r.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Uszczegółowienie OPZ w zapytaniu ofertowym z dnia 2 lutego 2018 r.

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 8 Lutego, 2018 - 12:30, bborawska

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym z dnia 2 lutego 2018 r.
dot. Przeprowadzenia szkoleń dla Doradców ds. Zdrowienia i Wsparcia oraz Doradców Ekspertów przez Doświadczenie w ramach projektu: „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  1. Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy (§4 pkt. 9) dopuszcza się uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia.
  2. Uszczegółowieniu ulega zapis dot. osób prowadzących szkolenie. Otrzymuje on brzmienie:

Osoby prowadzące szkolenie:

- profesjonaliści (m.in. lekarze psychiatrzy, psychologowie, specjaliści terapii środowiskowej, pedagodzy specjalni)  z doświadczeniem w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi i doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń.

- osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego z korzystnym przebiegiem procesu zdrowienia, posiadające niezbędne predyspozycje osobowościowe i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Uszczegółowienie OPZ
    (plik: uszczegolowienie_opz.pdf, rozmiar pliku: 303.47 KB)
    Pobierz