Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Usługa biegłego rewidenta-wyniki postępowania

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 18 Kwietnia, 2019 - 14:48, epietr

informacja o wyborze najkorzystniejsze oferty

BFEiPR ogłosiło zapytanie ofertowe na Usługę biegłego rewidenta obejmująca badanie sprawozdania rocznego oraz sprawozdania okresowego z realizacji w roku 2019 projektu pn.: ”Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia:

1

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Matejki 1,
40-077 Katowice

2

Auditio sp z o.o.

94-125 Łódź

ul Kolarska 141 

3

KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25C lok. 410, 90-350 Łódź

4

Audit Lab Sp. z o.o., Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole (lider) DPC A. Danylczenko i spółka sp. j. (partner)

5

Biuro Audytorskie Jerzy Cyran- Biegły Rewident Uczniowska 46/90, 43-100 Tychy

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone: KPW Audytor Sp. z o.o., ul. Tymienieckiego 25C lok. 410, 90-350 Łódź, za cenę 9 544,80 PLN.

Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę za realizację przedmiotu zamówienia pod względem cenowym oraz jakościowym, uzyskując najwyższą ocenę punktową.


Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: informacja_o_wyborze.pdf, rozmiar pliku: 277 KB)
    Pobierz