Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Testowanie narzędzia NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 5 Września, 2014 - 08:57, epietr

Zapytanie ofertowe dot. testowanie narzędzia NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI przygotowanego w ramach projektu pt. „ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nawigator Przedsiębiorczości jest interaktywnym narzędziem informatycznym, które krok po kroku prowadzi użytkowania od pomysłu na biznes, poprzez analizę potencjału, przygotowanie biznes planu po rejestrację działalności gospodarczej. Nawigator Przedsiębiorczości znajduje się pod adresem: http://nawigator.um.warszawa.pl

Przedmiot zamówienia obejmie:
1. przetestowanie Nawigatora Przedsiębiorczości poprzez:
a) udział w spotkaniu (1 dzień – max. 8 godz.), podczas którego zostanie zaprezentowany Nawigator; spotkanie odbędzie się w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie w październiku 2014 r. – dokładny termin spotkania zostanie wskazany przez Zleceniodawcę po podpisaniu Umowy,
b) zapoznanie się z zawartymi w nim treściami oraz przygotowanie biznes planu w formie elektronicznej poprzez Nawigator; przedmiotowy biznes plan może dotyczyć dowolnej działalności gospodarczej;
c) wypełnienie ankiety dotyczącej Nawigatora mierzącej wzrost wiedzy nt. założenia działalności gospodarczej oraz oceniającej użyteczność i praktyczne zastosowanie Nawigatora dla osoby planującej założenie działalność gospodarczą.

Każdy uczestnik testowania będzie mógł skorzystać z pomocy osoby pomagającej w obsłudze Nawigatora Przedsiębiorczości podczas spotkania w Warszawie oraz poprzez e-mail w okresie testowania. Dokładny sposób i godziny świadczenia pomocy przy testowaniu zostaną wskazane po podpisaniu umowy.

Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2014 r.
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
Cena powinna obejmować:
- wykonanie usługi testowania Nawigatora Przedsiębiorczości przy pomocy którego opracowany zostanie plan działalności gospodarczej wraz z biznes planem,
- wypełnienie ankiety oceniającej Nawigator Przedsiębiorczości,
- koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do Warszawy.

Z wybranymi 13 osobami zostanie podpisana umowa zlecenie.

Inne istotne warunki zamówienia:

Uczestnikiem testowanie może być osoba, która:
- ukończyła 50 rok życia,
- jest zatrudniona w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie w woj. mazowieckim.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres:
Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, pl. Defilad 1, skr. poczt. 5, 00-901 Warszawa 134, Faxem na numer: 022 443 07 51 lub pocztą elektroniczną na adres osoby prowadzącej postępowanie: mszeremeta@um.warszawa.pl do dnia 30 września 2014 r.

Pliki do pobrania

  1. 1.
    Pobierz
  2. 2.

    (plik: oferta_na_testowanie2.doc, rozmiar pliku: 138 KB)
    Pobierz