Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Spacery edukacyjne po Forcie V Włochy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 23 Września, 2014 - 11:42, hduchna

 We wrześniu na terenie Fortu V Włochy odbyły się dwa wydarzenia edukacyjne z udziałem uczniów szkół z dzielnicy Włochy, oba zorganizowane w ramach projektu „Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i Natura 2000”. Projekt obejmuje rewitalizację Fortu V Włochy oraz zbudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Przy Bażantarni (więcej: http://europa.um.warszawa.pl/projekty-miejskie/sciezki-edukacyjne).

Pierwsze z wrześniowych wydarzeń to spacer w dn. 12 września, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 17 w Warszawie i Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie. Przewodnik opowiadał o Twierdzy Warszawa, architekturze i funkcjonowaniu XIX wiecznego Fortu oraz toczących się obecnie na tym terenie pracach rewitalizacyjnych. Drugie, w dn.19 września, skierowane do młodszych uczestników- uczniów Szkoły Podstawowej nr 87 im. 7 PP AK „Garłuch”, odbyło się pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom”. Zastępca burmistrza dzielnicy Włochy pan Andrzej Krupiński przeczytał fragmenty wydanej przez m.st. Warszawa broszury dotyczącej projektu. Poza lekturą, dzieci spacerowały po Forcie, fotografowały się na tle zabytków i piknikowały na terenie fortowego boiska.

W czasie obu wydarzeń, ponad 200 uczestniczącym w nich osobom, dopisywała piękna, letnia pogoda.