Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Środki UE dla przedsiębiorców

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 6 Maja, 2020 - 11:04, kgano
Sporządził: K.Gano

Przydatne informacje na temat możliwości pomocowych UE dla przedsiębiorców w dobie koronawirusa.

laptop, smartphon oraz reka człowieka, która pisze coś na kartce

Poniżej znajdą Państwo przydatne informacje na temat możliwości pomocowych UE dla przedsiębiorców.  

Wsparcie dla przedsiębiorstw i ochrona miejsc pracy:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_pl#flexibilityundertheeusfiscalrules

Finansowanie działalności:

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_pl.htm

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/pl/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1386

Pożyczki i gwarancje z Europejskiego Banki Inwestycyjnego

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm

Dane kontaktowe do polskiego oddziału (Warszawa) Europejskiego Banki Inwestycyjnego

https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/ue/poland.htm

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera przedsiębiorstwa dotknięte negatywnymi skutkami pandemii z wykorzystaniem środków unijnych, m. in. kredyty i pożyczki. Na poniższych stronach internetowych znajdują się szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/

Dodatkowe środki na gwarancje w ramach m.in. programów COSME, InnovFin SME

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/instrumenty-finansowe-ue-w-pakiecie-ue-ws-covid-19/#

Szczegółowych informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kontakt/

Fundusze strukturalne

 

Pożyczki z funduszy UE

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/antykryzysowe-wsparcie-z-funduszy-ue-uzgodnione-z-komisja-europejska/

W ramach funduszy strukturalnych wprowadzono zmiany w wydatkowaniu środków w celu zwalczania COVID-19 oraz wsparcia podmiotów dotkniętych epidemią

Szczegółowych informacji udzielają: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz punkty regionalne

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/centralny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=pl&newsId=9636

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/doplacimy-do-wynagrodzen-by-utrzymac-zatrudnienie

Informacje dotyczące wsparcia na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w ramach środków z funduszy strukturalnych

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1

Horyzont 2020

Środki z programu Horyzont 2020 przeznaczone na badania w celu zwalczania COVID-19

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Szczegółowych informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

https://www.kpk.gov.pl/kontakt 

Pomoc publiczna

Komisja Europejska w marcu 2020 r. uelastyczniła zasady ubiegania się o pomoc publiczną. Informacje poniżej:

https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Departamentem Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl/departamenty_uokik.php#faq532