Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Środki UE dla przedsiębiorców

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 6 Maja, 2020 - 11:04, kgano
Sporządził: K.Gano

Przydatne informacje na temat możliwości pomocowych UE dla przedsiębiorców w dobie koronawirusa.

laptop, smartphon oraz reka człowieka, która pisze coś na kartce

Poniżej znajdą Państwo przydatne informacje na temat możliwości pomocowych UE dla przedsiębiorców.  

Wsparcie dla przedsiębiorstw i ochrona miejsc pracy:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/economy_pl#flexibilityundertheeusfiscalrules

Finansowanie działalności:

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/index_pl.htm

https://europa.eu/youreurope/business/finance-funding/getting-funding/access-finance/search/pl/financial-intermediaries?shs_term_node_tid_depth=1386

Pożyczki i gwarancje z Europejskiego Banki Inwestycyjnego

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm

Dane kontaktowe do polskiego oddziału (Warszawa) Europejskiego Banki Inwestycyjnego

https://www.eib.org/en/infocentre/contact/offices/ue/poland.htm

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera przedsiębiorstwa dotknięte negatywnymi skutkami pandemii z wykorzystaniem środków unijnych, m. in. kredyty i pożyczki. Na poniższych stronach internetowych znajdują się szczegółowe informacje oraz dane kontaktowe:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/wsparcie-z-wykorzystaniem-funduszy-unijnych/

https://pozyczkiunijne.bgk.pl/instytucje-finansujace/

Dodatkowe środki na gwarancje w ramach m.in. programów COSME, InnovFin SME

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/instrumenty-finansowe-ue-w-pakiecie-ue-ws-covid-19/#

Szczegółowych informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/kontakt/

Fundusze strukturalne

 

Pożyczki z funduszy UE

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/antykryzysowe-wsparcie-z-funduszy-ue-uzgodnione-z-komisja-europejska/

W ramach funduszy strukturalnych wprowadzono zmiany w wydatkowaniu środków w celu zwalczania COVID-19 oraz wsparcia podmiotów dotkniętych epidemią

Szczegółowych informacji udzielają: Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich oraz punkty regionalne

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/centralny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego

https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=67&langId=pl&newsId=9636

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/doplacimy-do-wynagrodzen-by-utrzymac-zatrudnienie

Informacje dotyczące wsparcia na przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w ramach środków z funduszy strukturalnych

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fe-koronawirus/#/domyslne=1

Horyzont 2020

Środki z programu Horyzont 2020 przeznaczone na badania w celu zwalczania COVID-19

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19

Szczegółowych informacji udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

https://www.kpk.gov.pl/kontakt 

Pomoc publiczna

Komisja Europejska w marcu 2020 r. uelastyczniła zasady ubiegania się o pomoc publiczną. Informacje poniżej:

https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Departamentem Monitorowania Pomocy Publicznej w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl/departamenty_uokik.php#faq532