Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Przetarg na budowę pawilonu edukacyjnego nad Wisłą

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 29 Sierpnia, 2017 - 15:48, mkryger

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ogłosił w dniu 23 sierpnia 2017 r. postępowanie przetargowe w przedmiocie „Budowa budynku pawilonu edukacyjnego przy ul. Wybrzeże Puckie/ Wybrzeże Helskie w Warszawie”. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej”, który otrzymał dofinansowanie z Instrumentu Finansowego LIFE+ Wspólnoty Europejskiej oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedmiot zamówienia wchodzi w skład większego zadania pod nazwą „Budowa budynku pawilonu edukacyjnego z drogą wewnętrzną i parkingami oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Wybrzeże Puckie/ Wybrzeże Helskie, dz. Nr 2, 3 obr. 4-18-11 w Warszawie”. Zamówienie obejmie tylko część prac dotyczących ww. zadania, tj. prace z zakresu: robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Pozostała część zadania, tj. zagospodarowanie terenu, drogi oraz zieleń będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia to 12 marca 2018 r.

Postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do dnia 15 września 2017 r. Zamawiający przewiduje, że do udziału w dialogu konkurencyjnym zostanie zaproszonych pięciu wykonawców. Wynik postępowania powinien być znany do dnia 27 października 2017 r.