Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Proces Inwestycyjny - FIDIC - wyniki

Increase Normal Decrease
opublikowano: Poniedziałek, 13 Maja, 2019 - 08:45, epietr

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy 17 kwietnia 2019 r. opublikowało zapytanie ofertowe na:

Przeprowadzenie dwudniowych zamkniętych warsztatów szkoleniowych ukierunkowanych na aspekty praktyczne: Proces Inwestycyjny - FIDIC metody zastosowania przy realizacji projektów. Działanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W terminie wpłynęły nastepujące oferty:

1

KONTRAKT

Doradztwo – Konsultacje
ul. Szlak 65,

31-153 Kraków

2

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER, ul. Libelta 1a/2, 61-706 Poznań

3

ADEPT Spółka Cywilna

 ul. Zacna 26

80-283 Gdańsk

W wyniku analizy ofert zamówienie zostanie udzielone firmie:

KONTRAKT Doradztwo – Konsultacje, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków za cenę 40 700,00 PLN.

Uzasadnienie wyboru: Wyłoniony wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę za realizację przedmiotu zamówienia pod względem cenowym oraz jakościowym, uzyskując najwyższą ocenę punktową.

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: informacja.pdf, rozmiar pliku: 264.67 KB)
    Pobierz