Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007 - 2013

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 5 Listopada, 2014 - 10:50, lzelazowska

W dniu 03.11. 2014 r. odbyło się PODPISANIE UMOWY o DOFINANSOWANIE PROJEKTU pn. Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007 - 2013

Całkowita wartość projektu: 4.392.075,91 zł
Kwota dofinansowania: 3.733.264,53 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 30.06.2015

Warszawa 19115 to nowoczesny system komunikacji z mieszkańcami i pierwszy na taką skalę projekt w Polsce.Jest to wspólne centrum kontaktu Urzędu Miasta, urzędów dzielnic i miejskich jednostek.

Celem projektu jest usprawnienie kontaktów z obywatelami udostępnionymi kanałami komunikacji poprzez zbudowanie jednego centrum kontaktu i jednego telefonu miejskiego (19115) oraz usprawnienie funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy jako instytucji publicznej poprzez jej informatyzację.

Usługi Warszawa 19115 są dostępne 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Każdego dnia zespół konsultantów przyjmuje i dystrybuuje do odpowiednich komórek merytorycznych ok. 1000 zgłoszeń - próśb o informację lub interwencję. Najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące komunikacji miejskiej, dróg i infrastruktury lub śmieci.

Kontakt z centrum możliwy jest za pośrednictwem kilku kanałów - przede wszystkim: wspólnego numeru infolinii - 19115, samoobsługowego portalu internetowego - www.warszawa19115.pl oraz aplikacji mobilnej. Wybierając z jeden z nich mieszkańcy mogą uzyskać informację na temat funkcjonowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek, usług (procedur i etapów realizacji spraw), planowanych wydarzeń, organizacji imprez kulturalnych czy remontów. Pod numerem 19115 można także zgłosić każdą sprawę wymagającą interwencji administracji miejskiej (np. dziura w chodniku, nielegalne wysypisko śmieci czy błąkające się zwierzę) - z wyjątkiem interwencji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, które obsługiwane są przez numer alarmowy 112.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Utworzenie Centrum Komunikacji z Mieszkańcami w m.st. Warszawie zbiegło się z rocznicą uruchomienia projektu Warszawa 19115 (projekt ruszył 4 listopada 2013 roku). Osobą podpisującą umowę z ramienia Miasta był Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy – Pan Michał Olszewski, a ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego Wicemarszałek, Pan Wiesław Raboszuk.