Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Ścieżki edukacyjne...

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 4 Kwietnia, 2014 - 15:43, agrabias

W dniu 4 kwietnia 2014 roku w Ratuszu miejskim przy placu Bankowym, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Ścieżki edukacyjne, rekreacyjne i kulturowe na obszarze m.st. Warszawy i NATURA 2000”. Umowę z ramienia m.st. Warszawy podpisał Zastępca Prezydenta Pan Michał Olszewski, natomiast ze strony Województwa Mazowieckiego, członek Zarządu Pan Wiesław Raboszuk.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. Ścieżki edukacyjne...

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Wartość całkowita projektu wynosi 1 480 000,00 PLN, w tym dofinansowanie z funduszy UE: 500 000,00 PLN

Przedsięwzięcie obejmuje dwie dzielnice (Ursynów, Włochy), na obszarze których zostanie zwiększony dostęp do sportu, rekreacji przede wszystkim poprzez realizację głównych zadań:

 • Zadanie 1: Fort Włochy – Urządzenie otwartego terenu rekreacyjno – sportowego – Etap II, realizowane przez dzielnicę Włochy
 • Zadanie 2: Budowa ścieżki rowerowej przy Parku przy Bażantarni, realizowane przez Dzielnicę Ursynów.

W ramach Zadania 1, (lata 2013 – 2014) II etap rewitalizacji Fortu V Włochy zakłada się do realizacji następujący zakres prac:

 • Odtworzenie historycznych narysów wału głównego i fosy,
 • Budowę drogi fortecznej – ścieżki spacerowej prowadzącej na teren lewej części dziedzińca głównego,
 • Rekonstrukcję lewej drogi fortecznej,
 • Przebudowę ścieżki biegnącej po przeciwskarpie,
 • Budowę ścieżki spacerowej przebiegającej w fosie,
 • Porządkowanie i aranżację zieleni,
 • Rekonstrukcję dostępnej części placu przed koszarami i prawej drogi fortecznej,
 • Odtworzenie historycznych narysów wału głównego i fosy – kontynuacja prac – teren prawego barku,
 • Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w rejonie boiska od strony kaponiery głównej.

W ramach Zadania 2 została zbudowana ścieżka rowerowa o długości 570 m pomiędzy ulicami KEN i Rosoła w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, wzdłuż Parku przy Bażantarni. Stanowi ona jeden z elementów inwestycji obejmującej budowę parku „Przy Bażantarni”. W ramach budowy parku „Przy Bażantarni”, oprócz ścieżki rowerowej będą wybudowane zjazdy, parkingi, chodniki oraz nawierzchnie sportowe, place zabaw, skate parki i górki do zjazdów. Drogi i nawierzchnie parkowe, w tym ścieżka rowerowa, będą posiadały udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.

Projekt jest skierowany do mieszkańców m.st. Warszawy oraz do zwiedzających stolicę turystów. Jego realizacja pozwoli m. in. na podniesienie atrakcyjności turystycznej m.st. Warszawy, wzrost bezpieczeństwa turystów i powstałej infrastruktury, zwiększenie powierzchni przestrzeni publicznej dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

Głównym celem przedsięwzięcia jest natomiast zwiększenie atrakcyjności regionu Mazowsza poprzez rozwój rekreacji, kultury i edukacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, walory antropogeniczne, podniesienie jakości przestrzeni publicznej, a także integracja mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.