Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 28 Sierpnia, 2014 - 11:18, p.paradowski

W dniu 27 sierpnia 2014 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Umowę z ramienia m.st. Warszawy podpisała Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz – Prezydent m.st. Warszawy , natomiast ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Minister Małgorzata Omilanowska.

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Wartość całkowita projektu wynosi 53 407 915 PLN, z czego dofinansowanie: 10 019 203 PLN
 
Beneficjentem projektu jest Muzeum Warszawy. W realizację projektu zaangażowane jest także Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, a po uzyskaniu dofinansowania, za rozliczanie projektu oraz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (jednostka organizacyjna m.st. Warszawy), pełniący rolę inwestora zastępczego, którego zadaniem jest wykonanie kompleksowego nadzoru i organizacji realizacji inwestycji.
 
Projekt obejmuje rewitalizację i rewaloryzację 11 zabytkowych kamienic, będących siedzibą Muzeum Warszawy w celu ochrony przed degradacją i zniszczeniem. Ponadto konserwacji oraz digitalizacji poddane zostaną wybrane muzealia, tj. obrazy, grafiki oraz srebra. Muzeum planuje także stworzenie nowoczesnej infrastruktury dla pracowni digitalizacji w celu stworzenia cyfrowego odwzorowania cennych zabytków ruchomych, które dzięki nowym technologiom komunikacyjnym zostaną udostępnione większej ilości odbiorców. 
Poszczególne elementy projektu są ze sobą spójne i nierozerwalne – wynikają z jednej strony z zaleceń i wskazań Konserwatora Zabytków, z drugiej zaś z konieczności dostosowania Muzeum do potrzeb współczesnego muzealnictwa. 
 
Zakres rzeczowy projektu zwiększy atrakcyjność obiektu dla różnorodnych grup odbiorców, w tym także osób niepełnosprawnych oraz umożliwi przygotowanie bardziej zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Nowa koncepcja ekspozycji, ukazująca najciekawsze kolekcje i szczególne, unikatowe cechy posiadanych muzealiów, wpłynie na zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców Warszawy i turystów. 
 
W ramach Projektu zostanie zrealizowany I etap ekspozycji stałej i ekspozycja czasowa. 
 
Celem projektu jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie go dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania zabytków o znaczeniu ponadregionalnym, rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury, a także do zwiększenia atrakcyjności Warszawy dla mieszkańców i turystów.
 
Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2016, w samym centrum miasta w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 
W ramach projektu nawiązane zostało partnerstwo z Partnerem z Islandii - Islenski baerinn ehf / Turf House.