Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 28 Sierpnia, 2014 - 11:18, p.paradowski

W dniu 27 sierpnia 2014 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Umowę z ramienia m.st. Warszawy podpisała Pani Hanna Gronkiewicz – Waltz – Prezydent m.st. Warszawy , natomiast ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani Minister Małgorzata Omilanowska.

Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu: Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.

Wartość całkowita projektu wynosi 53 407 915 PLN, z czego dofinansowanie: 10 019 203 PLN
 
Beneficjentem projektu jest Muzeum Warszawy. W realizację projektu zaangażowane jest także Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialne za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, a po uzyskaniu dofinansowania, za rozliczanie projektu oraz Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (jednostka organizacyjna m.st. Warszawy), pełniący rolę inwestora zastępczego, którego zadaniem jest wykonanie kompleksowego nadzoru i organizacji realizacji inwestycji.
 
Projekt obejmuje rewitalizację i rewaloryzację 11 zabytkowych kamienic, będących siedzibą Muzeum Warszawy w celu ochrony przed degradacją i zniszczeniem. Ponadto konserwacji oraz digitalizacji poddane zostaną wybrane muzealia, tj. obrazy, grafiki oraz srebra. Muzeum planuje także stworzenie nowoczesnej infrastruktury dla pracowni digitalizacji w celu stworzenia cyfrowego odwzorowania cennych zabytków ruchomych, które dzięki nowym technologiom komunikacyjnym zostaną udostępnione większej ilości odbiorców. 
Poszczególne elementy projektu są ze sobą spójne i nierozerwalne – wynikają z jednej strony z zaleceń i wskazań Konserwatora Zabytków, z drugiej zaś z konieczności dostosowania Muzeum do potrzeb współczesnego muzealnictwa. 
 
Zakres rzeczowy projektu zwiększy atrakcyjność obiektu dla różnorodnych grup odbiorców, w tym także osób niepełnosprawnych oraz umożliwi przygotowanie bardziej zróżnicowanej i atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej. Nowa koncepcja ekspozycji, ukazująca najciekawsze kolekcje i szczególne, unikatowe cechy posiadanych muzealiów, wpłynie na zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców Warszawy i turystów. 
 
W ramach Projektu zostanie zrealizowany I etap ekspozycji stałej i ekspozycja czasowa. 
 
Celem projektu jest ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego oraz udostępnianie go dla przyszłych pokoleń. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania zabytków o znaczeniu ponadregionalnym, rozwoju oraz poprawy stanu infrastruktury kultury, a także do zwiększenia atrakcyjności Warszawy dla mieszkańców i turystów.
 
Inwestycja będzie realizowana w latach 2014-2016, w samym centrum miasta w obrębie historycznego obszaru Starego Miasta, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 
W ramach projektu nawiązane zostało partnerstwo z Partnerem z Islandii - Islenski baerinn ehf / Turf House.