Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

OSZCZĘDZANIE ENERGII JEST TRENDY

Increase Normal Decrease
opublikowano: Środa, 16 Października, 2013 - 10:29, m.borowska

W budynkach komunalnych w całej Europie marnotrawi się energię i wodę wskutek niedbalstwa. Bardzo często przyczyną tego stanu są dwa kluczowe punkty: brak skutecznego zarządzania energią ze strony administracji i oraz przyzwyczajenie do niekontrolowanego zużywania energii ze strony odbiorców. Europejska kampania ochrony klimatu zamierzona jest na promowanie efektywności energetycznej w obu tych obszarach.

OSZCZĘDZANIE ENERGII JEST TRENDY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy przy współudziale Mazowieckiej Agencji Energetycznej podjął szereg działań objętych projektem pn. „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Projektem zostały objęte szkoły:

 • Szkoła Podstawowej Nr 32 im. Małego Powstańca przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie
 • Szkoła Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34 w Warszawie
 • Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Niskiej 5 w Warszawie

Więcej o projekcie „Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa” dostępne są tutaj:

http://www.mae.com.pl/projekty-oze-i-termomodernizacja-w-m-st-warszawa.html

 Jednym z komponentów projektu są działania mające na celu promowanie działań na rzecz oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej. Kampania edukacyjno-informacyjna pn. „Oszczędność energii jest trendy” skierowana została do Uczniów: Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Małego Powstańca przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie, Szkoły Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34 w Warszawie, Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przy ul. Niskiej 5 w Warszawie.

Celem Kampanii edukacyjno-informacyjnej „Oszczędność Energii Jest Trendy” jest podniesie świadomości Uczniów, Rodziców, Dyrektorów Placówek Oświatowych, Kadry Nauczycielskiej, Pracowników Administracyjnych zatrudnionych w Placówkach Oświatowych w zakresie racjonalnego i efektywnego wykorzystania energii.

W tym celu wyselekcjonowano trzy szkoły, w których zostały przeprowadzone szczegółowe analizy dotyczące zużycia i zarządzania energią, na podstawie których został opracowany Poradnik „Jak zarządzać energią w budynkach użyteczności publicznej – na przykładzie budynków szkolnych. Działania systemowe zostały wzbogacone o starannie dobrany i przygotowany program edukacyjno-informacyjny.

Kampania edukacyjno-informacyjna „Oszczędność Energii Jest Trendy” obejmuję następujące działania:

 • Zorganizowanie spotkania z kadrą pedagogiczną oraz administracji i obsługi szkół z ekspertami w dziedzinie energetyki i zarządzania efektywnością energetyczną, przekazanie tzw. wklejek do dzienniczków ucznia informujących o konkursie na wykonanie plakatu, ulotek informujących o sposobach i zaletach oszczędzania energii w szkole i w domu, plakatów informujących o konkursie na wykonanie plakatu, materiałów informacyjnych dla kadry szkoły, w tym Poradnik „Jak zarządzać energią w budynkach użyteczności publicznej – na przykładzie budynków szkolnych,
 • Zorganizowanie konkursu na wykonanie plakatu promującego oszczędność energii w domu i w szkole,
 • Przeprowadzenie kampanii promocyjnej we wskazanych szkołach, akcji informacyjnej skierowanej do rodziców uczniów podczas zebrań klasowych, rozdanie ulotek, rozwieszenie plakatów,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie w każdej szkole spotkań uczniów, nauczycieli (warsztatów).

Ciekawe informacje dotyczące oszczędności energii dostępne są również na profilu FACEBOOK Kampanii „OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII JEST TRENDY”

https://www.facebook.com/oszczedzanieenergiijesttrendy

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Informacja o konkursie
  (plik: informacja_o_konkursie_na_wykonanie_plakatu.jpg, rozmiar pliku: 535.64 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Ulotka dla dzieci
  (plik: ulotka_dla_dzieci.jpg, rozmiar pliku: 1089.76 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Ulotka dla rodziców
  (plik: ulotka_dla_rodzicow.jpg, rozmiar pliku: 1431.51 KB)
  Pobierz