Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 19 Czerwca, 2012 - 09:28, agrabias

W dniu 18 czerwca 2012 r. Dyrektor Biura Funduszy Europejskich oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa

Wartość projektu to ponad 9,89 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 6,85 mln zł, a wkład m.st. Warszawy to 3,04 mln zł. 

W stolicy powstanie pierwsza instalacja oparta na technologii skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (kogeneracja), polegającej na jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej, cieplnej i chłodu. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii i kogeneracja w wybranych obiektach na terenie m.st. Warszawy ma na celu zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych w budynkach użyteczności publicznej miasta stołecznego Warszawy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.

W wyniku realizacji projektu Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa osiągniemy efekt ekologiczny w postaci zaoszczędzonego paliwa. Zaplanowane rozwiązania pozwolą zaoszczędzić w ciągu roku 7518,94 GJ. Projekt zakłada wykonanie układu technologicznego kogeneracja (trigeneracji) dla Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz połączenie dwóch rodzajów odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej (kolektory słoneczne) i geotermalnej (pompy ciepła). Kogeneracja, polegać będzie na wytwarzaniu energii elektrycznej w generatorach napędzanych silnikami gazowymi z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła odprowadzanego z chłodzenia silnika i spalin na potrzeby grzewcze (centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne wentylacji, ciepła woda ubytkowa) i chłodnicze (woda lodowa dla klimatyzacji). Rozwiązania zastosowane w projekcie wprowadza innowacyjność technologiczną rozpowszechniona na świecie w stopniu nie przekraczającym 15%.

W skład projektu pn. Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa wchodzą następujące inwestycje:

  1. Budowa źródła energii odnawialnej oraz remont węzła i instalacji c.o. z dostarczeniem do pomp cieplnych w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie;.
  2. Budowa kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie;
  3. Budowa żłobka przy ul. Strumykowej 18  w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);
  4. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 112 przy ul. Berensona 31 w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);
  5. Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym  im. Św. Rodziny w Warszawie

 

Pierwsze cztery z zaplanowanych w projekcie zostały już zrealizowane Instalacja i wdrożenie systemu kogeneracja w Szpitalu przy ul. Madalińskiego planowane jest na lata  2012-2013.

Zastosowanie wybranych technik wybranych technik wytwarzania i pozyskiwania energii pozwoli na:

-         poprawę stanu powietrza atmosferycznego;

-         zmniejszenie start energii;

-         zwiększenie efektywności energetycznej obiektów;

-         obniżenie kosztów utrzymania obiektów;

-         zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym w Warszawie (w zakresie realizacji zadania dotyczącego tej placówki) i Mazowiecką Agencją Energetyczną (w zakresie promowania działań na rzecz oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej.

 

Wartość projektu: 9 894 000 zł

Wkład m.st. Warszawy: 3 040 151 zł

Kwota dofinansowania z funduszy UE: 6 853 849 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Lata realizacji projektu: 2007-2013