Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 19 Czerwca, 2012 - 09:28, agrabias

W dniu 18 czerwca 2012 r. Dyrektor Biura Funduszy Europejskich oraz przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali umowę o dofinansowanie projektu pn. Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa

Wartość projektu to ponad 9,89 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie 6,85 mln zł, a wkład m.st. Warszawy to 3,04 mln zł. 

W stolicy powstanie pierwsza instalacja oparta na technologii skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej (kogeneracja), polegającej na jednoczesnym wytworzeniu energii elektrycznej, cieplnej i chłodu. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii i kogeneracja w wybranych obiektach na terenie m.st. Warszawy ma na celu zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych w budynkach użyteczności publicznej miasta stołecznego Warszawy, przyczyniając się tym samym do zwiększenia ich efektywności energetycznej oraz powstania infrastruktury przyjaznej środowisku.

W wyniku realizacji projektu Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa osiągniemy efekt ekologiczny w postaci zaoszczędzonego paliwa. Zaplanowane rozwiązania pozwolą zaoszczędzić w ciągu roku 7518,94 GJ. Projekt zakłada wykonanie układu technologicznego kogeneracja (trigeneracji) dla Szpitala Ginekologiczno-Położniczego im. Świętej Rodziny w Warszawie oraz połączenie dwóch rodzajów odnawialnych źródeł energii – energii słonecznej (kolektory słoneczne) i geotermalnej (pompy ciepła). Kogeneracja, polegać będzie na wytwarzaniu energii elektrycznej w generatorach napędzanych silnikami gazowymi z jednoczesnym wykorzystaniem ciepła odprowadzanego z chłodzenia silnika i spalin na potrzeby grzewcze (centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne wentylacji, ciepła woda ubytkowa) i chłodnicze (woda lodowa dla klimatyzacji). Rozwiązania zastosowane w projekcie wprowadza innowacyjność technologiczną rozpowszechniona na świecie w stopniu nie przekraczającym 15%.

W skład projektu pn. Odnawialne źródła energii i kogeneracja w m.st. Warszawa wchodzą następujące inwestycje:

  1. Budowa źródła energii odnawialnej oraz remont węzła i instalacji c.o. z dostarczeniem do pomp cieplnych w Gimnazjum nr 37 przy ul. Niskiej 5 w Warszawie;.
  2. Budowa kolektorów słonecznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 32 przy ul. Lewartowskiego 2 w Warszawie;
  3. Budowa żłobka przy ul. Strumykowej 18  w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);
  4. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 112 przy ul. Berensona 31 w Warszawie (w zakresie budowy kolektorów słonecznych);
  5. Kogeneracja w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym  im. Św. Rodziny w Warszawie

 

Pierwsze cztery z zaplanowanych w projekcie zostały już zrealizowane Instalacja i wdrożenie systemu kogeneracja w Szpitalu przy ul. Madalińskiego planowane jest na lata  2012-2013.

Zastosowanie wybranych technik wybranych technik wytwarzania i pozyskiwania energii pozwoli na:

-         poprawę stanu powietrza atmosferycznego;

-         zmniejszenie start energii;

-         zwiększenie efektywności energetycznej obiektów;

-         obniżenie kosztów utrzymania obiektów;

-         zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Warszawy.

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Ginekologiczno-Położniczym w Warszawie (w zakresie realizacji zadania dotyczącego tej placówki) i Mazowiecką Agencją Energetyczną (w zakresie promowania działań na rzecz oszczędzania energii oraz wykorzystania energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej.

 

Wartość projektu: 9 894 000 zł

Wkład m.st. Warszawy: 3 040 151 zł

Kwota dofinansowania z funduszy UE: 6 853 849 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Lata realizacji projektu: 2007-2013