Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla ROD z terenu Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 4 Marca, 2021 - 14:05, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Warszawa również w tym roku wesprze warszawskie rodzinne ogrody działkowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021.

Dokumentami niezbędnymi do złożenia będą:

1. Wniosek do miasta/gminy o zgłoszenie Zadania do udziału w „Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”;
2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
3. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy (np. pełnomocnictwo z PZD, wyciąg z KRS-u);
4. Dokument (np. uchwała, decyzja, deklaracja, informacja) potwierdzający konieczność realizacji wskazanego zadania.

Wymienione dokumenty będą podlegały ocenie formalnej.

Nabór ogłosimy w II połowie marca 2021 r.

Szczegóły będą wkrótce dostępne na stronie internetowej: http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej i do udziału w naborze!