Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Facebook

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla ROD z terenu Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 4 Marca, 2021 - 14:05, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Warszawa również w tym roku wesprze warszawskie rodzinne ogrody działkowe w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021.

Dokumentami niezbędnymi do złożenia będą:

1. Wniosek do miasta/gminy o zgłoszenie Zadania do udziału w „Mazowieckim Instrumencie Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”;
2. Wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
3. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy (np. pełnomocnictwo z PZD, wyciąg z KRS-u);
4. Dokument (np. uchwała, decyzja, deklaracja, informacja) potwierdzający konieczność realizacji wskazanego zadania.

Wymienione dokumenty będą podlegały ocenie formalnej.

Nabór ogłosimy w II połowie marca 2021 r.

Szczegóły będą wkrótce dostępne na stronie internetowej: http://europa.um.warszawa.pl/aktualnosci.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej i do udziału w naborze!