Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 17 Kwietnia, 2020 - 13:03, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy.

Zachęcamy do konsultowania treści wniosku przed jego złożeniem poprzez rozmowę telefoniczną bądź w formie elektronicznej (adres e-mail: BFEiPR_WPRR@um.warszawa.pl), celem uniknięcia wizyt w urzędzie w związku z ewentualną poprawą błędów we wniosku.

Poniżej kontakt do osób udzielających informacji:

1. Pani Aneta Trzaskowska, tel. (22) 443 28 81

2. Pani Luiza Żelazowska, tel. (22) 443 02 38

3. Pani Aleksandra Ziółkowska, tel. (22) 443 02 41

Z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, składanie wniosków w naborze będzie odbywało się:

1. drogą elektroniczną - poprzez platformę ePUAP pod adresem: /UMSTWarszawa/skrytka,

2. drogą elektroniczną - poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: BFEiPR_WPRR@um.warszawa.pl,

3. drogą pocztową na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa; w przypadku wyboru tej formy złożenia wniosków wnioskodawca zobowiązany jest umieścić napis na kopercie: „MIAD MAZOWSZE 2020”

4. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

 

UWAGA: przy rozpatrywaniu wniosków decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, zadecyduje termin wpływu przesyłki do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy. Dziękujemy Państwu za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz zapraszamy do uczestnictwa w naborze wniosków.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD NABORU WNIOSKÓW:

Dotacja celowa może zostać udzielona na realizację Zadania (pojedynczego przedsięwzięcia) polegającego w szczególności na:

a) budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, odnowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, w tym dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakupie innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,

b) ulepszeniu ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego np.: organizowaniu, budowie lub odbudowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji, odnowie, rewitalizacji i zmianie aranżacji oraz utrzymaniu istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych. O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej.

W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż DO 15 MAJA 2020 R. Wszystkie informacje nt. niniejszego naboru wniosków, w tym szczegóły dot. sposobu składania wniosków, ich oceny, warunków rozliczenia dotacji oraz istotnych terminów, znajdują się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogłoszenie
  (plik: ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 39.86 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. 1 do Ogłoszenia: Wniosek o przyznanie dotacji do miasta
  (plik: wniosek_o_przyznanie_dotacji_do_miasta_-_zalacznik_nr_1_do_ogloszenia.docx, rozmiar pliku: 38.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. 2 do Ogłoszenia: Wniosek o przyznanie dotacji z MIAD
  (plik: wniosek_o_przyznanie_dotacji_miad_-_zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.docx, rozmiar pliku: 73.54 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zał. 3 do Ogłoszenia: Umowa dotacyjna
  (plik: umowa_dotacyjna_-_zalacznik_nr_3_do_ogloszenia.docx, rozmiar pliku: 50.13 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Sprawozdanie: Zał. 1 do Umowy dotacyjnej
  (plik: sprawozdanie_-_zalacznik_nr_1_do_umowy.docx, rozmiar pliku: 46.04 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Klauzula informacyjna: Zał. 2 do Umowy dotacyjnej
  (plik: klauzula_informacyjna_-_zalacznik_nr_2_do_umowy.docx, rozmiar pliku: 66.47 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Zasady przetwarzania danych: Zał. 3 do Umowy dotacyjnej
  (plik: zasady_przetwarzania_danych_-_zalacznik_nr_3_do_umowy.doc, rozmiar pliku: 28 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Instrukcja podpisywania dokumentów w ePUAP przez 2 osoby
  (plik: instrukcja_podpisania_dokumentu_profilem_zaufanym.pdf, rozmiar pliku: 1070.62 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków I
  (plik: 20200428_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow.pdf, rozmiar pliku: 285.34 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków II
  (plik: 20200505_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_ii.pdf, rozmiar pliku: 325.61 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków III
  (plik: 20200512_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iii.pdf, rozmiar pliku: 395.72 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków IV
  (plik: lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iv.pdf, rozmiar pliku: 318.82 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
  (plik: informacja_o_roztrzygnieciu_konkursu.pdf, rozmiar pliku: 458.67 KB)
  Pobierz