Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Piątek, 17 Kwietnia, 2020 - 13:03, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy.

Zachęcamy do konsultowania treści wniosku przed jego złożeniem poprzez rozmowę telefoniczną bądź w formie elektronicznej (adres e-mail: BFEiPR_WPRR@um.warszawa.pl), celem uniknięcia wizyt w urzędzie w związku z ewentualną poprawą błędów we wniosku.

Poniżej kontakt do osób udzielających informacji:

1. Pani Aneta Trzaskowska, tel. (22) 443 28 81

2. Pani Luiza Żelazowska, tel. (22) 443 02 38

3. Pani Aleksandra Ziółkowska, tel. (22) 443 02 41

Z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, składanie wniosków w naborze będzie odbywało się:

1. drogą elektroniczną - poprzez platformę ePUAP pod adresem: /UMSTWarszawa/skrytka,

2. drogą elektroniczną - poprzez przekazanie dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: BFEiPR_WPRR@um.warszawa.pl,

3. drogą pocztową na adres: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa; w przypadku wyboru tej formy złożenia wniosków wnioskodawca zobowiązany jest umieścić napis na kopercie: „MIAD MAZOWSZE 2020”

4. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Kredytowej 3.

 

UWAGA: przy rozpatrywaniu wniosków decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miasta. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną, zadecyduje termin wpływu przesyłki do Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy. Dziękujemy Państwu za stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz zapraszamy do uczestnictwa w naborze wniosków.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD NABORU WNIOSKÓW:

Dotacja celowa może zostać udzielona na realizację Zadania (pojedynczego przedsięwzięcia) polegającego w szczególności na:

a) budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, odnowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, w tym dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakupie innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,

b) ulepszeniu ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego np.: organizowaniu, budowie lub odbudowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji, odnowie, rewitalizacji i zmianie aranżacji oraz utrzymaniu istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych. O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej.

W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż DO 15 MAJA 2020 R. Wszystkie informacje nt. niniejszego naboru wniosków, w tym szczegóły dot. sposobu składania wniosków, ich oceny, warunków rozliczenia dotacji oraz istotnych terminów, znajdują się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogłoszenie
  (plik: ogloszenie.docx, rozmiar pliku: 39.86 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zał. 1 do Ogłoszenia: Wniosek o przyznanie dotacji do miasta
  (plik: wniosek_o_przyznanie_dotacji_do_miasta_-_zalacznik_nr_1_do_ogloszenia.docx, rozmiar pliku: 38.57 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Zał. 2 do Ogłoszenia: Wniosek o przyznanie dotacji z MIAD
  (plik: wniosek_o_przyznanie_dotacji_miad_-_zalacznik_nr_2_do_ogloszenia.docx, rozmiar pliku: 73.54 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Zał. 3 do Ogłoszenia: Umowa dotacyjna
  (plik: umowa_dotacyjna_-_zalacznik_nr_3_do_ogloszenia.docx, rozmiar pliku: 50.13 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Sprawozdanie: Zał. 1 do Umowy dotacyjnej
  (plik: sprawozdanie_-_zalacznik_nr_1_do_umowy.docx, rozmiar pliku: 46.04 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Klauzula informacyjna: Zał. 2 do Umowy dotacyjnej
  (plik: klauzula_informacyjna_-_zalacznik_nr_2_do_umowy.docx, rozmiar pliku: 66.47 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Zasady przetwarzania danych: Zał. 3 do Umowy dotacyjnej
  (plik: zasady_przetwarzania_danych_-_zalacznik_nr_3_do_umowy.doc, rozmiar pliku: 28 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Instrukcja podpisywania dokumentów w ePUAP przez 2 osoby
  (plik: instrukcja_podpisania_dokumentu_profilem_zaufanym.pdf, rozmiar pliku: 1070.62 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków I
  (plik: 20200428_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow.pdf, rozmiar pliku: 285.34 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków II
  (plik: 20200505_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_ii.pdf, rozmiar pliku: 325.61 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków III
  (plik: 20200512_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iii.pdf, rozmiar pliku: 395.72 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków IV
  (plik: lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iv.pdf, rozmiar pliku: 318.82 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
  (plik: informacja_o_roztrzygnieciu_konkursu.pdf, rozmiar pliku: 458.67 KB)
  Pobierz