Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 27 Sierpnia, 2019 - 15:59, lzelazowska

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy.

Dotacja celowa może zostać udzielona na realizację Zadania (pojedynczego przedsięwzięcia) polegającego w szczególności na:

a)     budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, odnowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, w tym dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakupie innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,

b)     ulepszeniu ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego np.: organizowaniu, budowie lub odbudowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji, odnowie, rewitalizacji i zmianie aranżacji oraz utrzymaniu istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych.

O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 30 września 2019 r.

Na etapie naboru wniosków należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy;
 • dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w okresie trwania naboru wniosków w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Defilad 1, XIX p., pokój 1904 lub przesłać drogą pocztową na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do ww. Biura. Dotyczy to również wniosków wysłanych drogą pocztową.

Osoby do kontaktu:

 1. Pani Aleksandra Ziółkowska, tel. 22 44 30 241, aziolkowska@um.warszawa.pl
 2. Pani Aneta Trzaskowska, tel. 22 44 32 881, atrzaskowska@um.warszawa.pl

 Wszystkie informacje nt. niniejszego naboru wniosków, w tym szczegóły dot. oceny wniosków, warunków rozliczenia dotacji oraz istotnych terminów, znajdują się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogłoszenie o naborze wniosków
  (plik: a_ogloszenie_o_naborze_wnioskow.docx, rozmiar pliku: 40.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wniosek o przyznanie dotacji - wzór
  (plik: b_wniosek_o_przyznanie_dotacji_wzor.docx, rozmiar pliku: 37.03 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Umowa dotacyjna - wzór
  (plik: c_umowa_dotacyjna_wzor.docx, rozmiar pliku: 42.81 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Umowa dotacyjna - załącznik 1 - wzór
  (plik: d_umowa_dotacyjna_zalacznik_1_wzor.docx, rozmiar pliku: 35.67 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Umowa dotacyjna - załącznik 2 - wzór
  (plik: e_umowa_dotacyjna_zalacznik_2_wzor.docx, rozmiar pliku: 98.15 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Umowa dotacyjna - załącznik 3 - wzór
  (plik: f_umowa_dotacyjna_zalacznik_3_wzor.docx, rozmiar pliku: 17.99 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Sprawozdanie końcowe - wzór
  (plik: g_sprawozdanie_koncowe_z_wykorzystania_dotacji_wzor.docx, rozmiar pliku: 35.92 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków_I
  (plik: 20190903_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow.pdf, rozmiar pliku: 150.18 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków_II
  (plik: 20190910_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_ii.pdf, rozmiar pliku: 74.59 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków III
  (plik: 20190917_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iii.pdf, rozmiar pliku: 69.7 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków IV
  (plik: 20190924_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iv.pdf, rozmiar pliku: 68.24 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków V
  (plik: 20191001_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_v.pdf, rozmiar pliku: 411.35 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków_aktualizacja
  (plik: 20191011_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_aktualizacja.pdf, rozmiar pliku: 1919.23 KB)
  Pobierz