Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,7 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 27 Sierpnia, 2019 - 15:59, lzelazowska

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy na zadania celu publicznego związane z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD), położonych na terenie m.st. Warszawy.

Dotacja celowa może zostać udzielona na realizację Zadania (pojedynczego przedsięwzięcia) polegającego w szczególności na:

a)     budowie, odbudowie, przebudowie, rozbudowie, modernizacji, odnowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej na terenie danego rodzinnego ogrodu działkowego, w tym dróg ogrodowych, parkingów, alejek, sieci wodociągowej lub elektrycznej, oświetlenia, ogrodzenia, monitoringu, domów działkowca, hydroforni, a także na zakupie innych urządzeń przeznaczonych do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego,

b)     ulepszeniu ładu przestrzennego, zieleni i zadrzewienia na terenach ogólnodostępnych danego rodzinnego ogrodu działkowego np.: organizowaniu, budowie lub odbudowie, przebudowie, rozbudowie, adaptacji, modernizacji, odnowie, rewitalizacji i zmianie aranżacji oraz utrzymaniu istniejących terenów zielonych tj.: zieleńców, alei drzew i krzewów, trawników, stawów, oczek i cieków wodnych.

O dotację mogą się ubiegać Stowarzyszenia Ogrodowe. Każde Stowarzyszenie Ogrodowe może złożyć maksymalnie jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej. W przypadku, gdy Stowarzyszenie Ogrodowe prowadzi więcej niż jeden ROD dopuszczalne jest złożenie maksymalnie po jednym wniosku o przyznanie dotacji celowej na każdy ROD.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 30 września 2019 r.

Na etapie naboru wniosków należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie dotacji celowej z budżetu m.st. Warszawy;
 • dokument potwierdzający prawo do reprezentowania wnioskodawcy.

Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w okresie trwania naboru wniosków w Biurze Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Defilad 1, XIX p., pokój 1904 lub przesłać drogą pocztową na adres: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do ww. Biura. Dotyczy to również wniosków wysłanych drogą pocztową.

Osoby do kontaktu:

 1. Pani Aleksandra Ziółkowska, tel. 22 44 30 241, aziolkowska@um.warszawa.pl
 2. Pani Aneta Trzaskowska, tel. 22 44 32 881, atrzaskowska@um.warszawa.pl

 Wszystkie informacje nt. niniejszego naboru wniosków, w tym szczegóły dot. oceny wniosków, warunków rozliczenia dotacji oraz istotnych terminów, znajdują się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Ogłoszenie o naborze wniosków
  (plik: a_ogloszenie_o_naborze_wnioskow.docx, rozmiar pliku: 40.38 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Wniosek o przyznanie dotacji - wzór
  (plik: b_wniosek_o_przyznanie_dotacji_wzor.docx, rozmiar pliku: 37.03 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Umowa dotacyjna - wzór
  (plik: c_umowa_dotacyjna_wzor.docx, rozmiar pliku: 42.81 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Umowa dotacyjna - załącznik 1 - wzór
  (plik: d_umowa_dotacyjna_zalacznik_1_wzor.docx, rozmiar pliku: 35.67 KB)
  Pobierz
 5. 5.
  Umowa dotacyjna - załącznik 2 - wzór
  (plik: e_umowa_dotacyjna_zalacznik_2_wzor.docx, rozmiar pliku: 98.15 KB)
  Pobierz
 6. 6.
  Umowa dotacyjna - załącznik 3 - wzór
  (plik: f_umowa_dotacyjna_zalacznik_3_wzor.docx, rozmiar pliku: 17.99 KB)
  Pobierz
 7. 7.
  Sprawozdanie końcowe - wzór
  (plik: g_sprawozdanie_koncowe_z_wykorzystania_dotacji_wzor.docx, rozmiar pliku: 35.92 KB)
  Pobierz
 8. 8.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków_I
  (plik: 20190903_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow.pdf, rozmiar pliku: 150.18 KB)
  Pobierz
 9. 9.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków_II
  (plik: 20190910_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_ii.pdf, rozmiar pliku: 74.59 KB)
  Pobierz
 10. 10.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków III
  (plik: 20190917_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iii.pdf, rozmiar pliku: 69.7 KB)
  Pobierz
 11. 11.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków IV
  (plik: 20190924_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_iv.pdf, rozmiar pliku: 68.24 KB)
  Pobierz
 12. 12.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków V
  (plik: 20191001_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_v.pdf, rozmiar pliku: 411.35 KB)
  Pobierz
 13. 13.
  Lista pozytywnie ocenionych wniosków_aktualizacja
  (plik: 20191011_lista_pozytywnie_ocenionych_wnioskow_aktualizacja.pdf, rozmiar pliku: 1919.23 KB)
  Pobierz