Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

7,3 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2018

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

Facebook

Nabór partnerów na targi MIPIM

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 14 Lipca, 2016 - 11:15, apawlak

Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu.

 

Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych MIPIM jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem gospodarczym i  inwestycyjnym oraz  lidera obszaru CEE.

 Do współorganizacji udziału w targach zapraszamy Partnerów, w tym deweloperów, inwestorów i inne podmioty, które współuczestniczą w projektach mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Warszawy oraz obszaru metropolitalnego.

 

 

Firmy aplikujące do współpracy  z miastem stołecznym Warszawą przy  współorganizacji wystąpienia na targach inwestycyjnych powinny spełniać przynajmniej dwa z poniższych warunków:

 

1       W ramach portfolio (zrealizowanych projektów)  posiadać projekty o powierzchni powyżej 15 tys. m2 kształtujące i zagospodarowujące przestrzeń publiczną oraz organizujące wokół siebie funkcje publiczne;

2      poprzez swoją działalność wpływać w znacznym stopniu na procesy inwestycyjne i rozwój gospodarczy Warszawy i/lub jej obszaru metropolitalnego;

3      poprzez swoją działalność wpływać na poziom życia w mieście i jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie i/lub jej obszarze metropolitalnym;

4      posiadać projekty miastotwórcze kreujące nową jakość przestrzeni publicznej, w szczególności wzdłuż linii metra, zmieniające funkcje dotychczasowej przestrzeni; 

5      stosować w swojej działalności innowacyjne rozwiązania, mające wpływ na jakość procesu inwestycyjnego oraz realizowanych projektów (np. rozwiązania proekologiczne), zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju miasta;

6      realizować działania i projekty zmieniające i rewitalizujące tkankę zabytkową lub postindustrialną.

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku  z ograniczoną ilością miejsc na stoisku Warszawy, Miasto zastrzega sobie prawo do wyłonienia Partnerów w oparciu o portfolio firmy oraz projekty, które firma zamierza promować podczas targów. O doborze partnerów spełniających kryteria, o których wyżej mowa, może decydować również kolejność zgłoszeń.

 Po wyłonieniu Partnerów podpisane zostanie porozumienie pomiędzy m.st. Warszawą i poszczególnymi Partnerami, określające obowiązki Stron i partycypację w kosztach związanych z organizacją wydarzenia. Partnerzy współpracować będą z firmą reprezentującą wszystkich partnerów i koordynującą ich wystąpienie na targach, wybraną wspólnie przez Partnerów w porozumieniu z Miastem.

Miasto zastrzega sobie prawo do nie zawarcia porozumienia z Partnerem jeżeli współpraca z Partnerem nie będzie leżała w interesie miasta.

Miasto zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów wymienionych poniżej jeżeli będzie to leżało w interesie Miasta.

 

 

Terminy MIPIM 2017:

 

 1. Termin przesłania deklaracji udziału, w tym portfolio oraz informacji o projektach, które zamierza Partner promować podczas targów MIPIM 2017  - do dnia 31 lipca 2016r, do godz. 16.00;
 2. Termin odesłania podpisanego Porozumienia z m.st. Warszawą - do dnia 9 września 2016r, do godz.16.00;
 3. W przypadku niedotrzymania przez Partnera terminów określonych w punkcie 1 i 2, Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od współpracy z Partnerem. 
 4. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: logotypy (w formacie JPG, png, tif lub eps), spis inwestycji, które Partner zamierza promować podczas targów MIPIM, zdjęcia wskazanych inwestycji w dobrej jakości (w formacie  png lub jpg), opis poszczególnych inwestycji w języku angielskim oraz polskim (max. 300 słów w formacie pdf)  - do 31 grudnia 2016 roku;
 5. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: filmy  promocyjne dotyczące Partnera lub wskazanych inwestycji (w formacie mov), prezentacje inwestycji lub działalności Partnera (w formacie), zdjęcia i stanowiska służbowe delegatów, którzy wezmą udział w targach - do 31 stycznia 2017 roku;
 6. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w punkcie 4 i 5, materiały Partnera nie zostaną uwzględnione w narzędziach multimedialnych i innych nośnikach promocyjnych wykorzystywanych w ramach targów.

 Deklaracje udziału wraz z proponowanymi projektami oraz portfolio Firmy  prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich, pl. Defilad 1, skr. poczt. 5, 00-901 Warszawa 134, 

Faxem na numer: 022 44 33 798 lub pocztą elektroniczną na adres: Sekretariat.bfeirg@um.warszawa.pl  z kopią do Małgorzata Trzaskowska mtrzaskowska@um.warszawa.pl.

Partnerzy, którzy współpracowali już z Miastem w ramach targów Expo Real bądź MIPIM proszeni są o przesłanie mailem jedynie deklaracji udziału i nazw projektów, których promocja jest planowana.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Trzaskowską Tel.  22 4433186                                 

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: oferta_wspolpracy_partnerskiej_mipim_2017.pdf, rozmiar pliku: 908.79 KB)
  Pobierz