Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

17,6 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

6,7 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2017

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Facebook

Nabór partnerów na targi MIPIM

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 14 Lipca, 2016 - 11:15, apawlak

Miasto Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych MIPIM w Cannes, które odbędą się w dniach 14-17 marca 2017 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu.

 

Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych MIPIM jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem gospodarczym i  inwestycyjnym oraz  lidera obszaru CEE.

 Do współorganizacji udziału w targach zapraszamy Partnerów, w tym deweloperów, inwestorów i inne podmioty, które współuczestniczą w projektach mających znaczący wpływ na rozwój gospodarczy Warszawy oraz obszaru metropolitalnego.

 

 

Firmy aplikujące do współpracy  z miastem stołecznym Warszawą przy  współorganizacji wystąpienia na targach inwestycyjnych powinny spełniać przynajmniej dwa z poniższych warunków:

 

1       W ramach portfolio (zrealizowanych projektów)  posiadać projekty o powierzchni powyżej 15 tys. m2 kształtujące i zagospodarowujące przestrzeń publiczną oraz organizujące wokół siebie funkcje publiczne;

2      poprzez swoją działalność wpływać w znacznym stopniu na procesy inwestycyjne i rozwój gospodarczy Warszawy i/lub jej obszaru metropolitalnego;

3      poprzez swoją działalność wpływać na poziom życia w mieście i jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie i/lub jej obszarze metropolitalnym;

4      posiadać projekty miastotwórcze kreujące nową jakość przestrzeni publicznej, w szczególności wzdłuż linii metra, zmieniające funkcje dotychczasowej przestrzeni; 

5      stosować w swojej działalności innowacyjne rozwiązania, mające wpływ na jakość procesu inwestycyjnego oraz realizowanych projektów (np. rozwiązania proekologiczne), zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju miasta;

6      realizować działania i projekty zmieniające i rewitalizujące tkankę zabytkową lub postindustrialną.

 

Uprzejmie informujemy, iż w związku  z ograniczoną ilością miejsc na stoisku Warszawy, Miasto zastrzega sobie prawo do wyłonienia Partnerów w oparciu o portfolio firmy oraz projekty, które firma zamierza promować podczas targów. O doborze partnerów spełniających kryteria, o których wyżej mowa, może decydować również kolejność zgłoszeń.

 Po wyłonieniu Partnerów podpisane zostanie porozumienie pomiędzy m.st. Warszawą i poszczególnymi Partnerami, określające obowiązki Stron i partycypację w kosztach związanych z organizacją wydarzenia. Partnerzy współpracować będą z firmą reprezentującą wszystkich partnerów i koordynującą ich wystąpienie na targach, wybraną wspólnie przez Partnerów w porozumieniu z Miastem.

Miasto zastrzega sobie prawo do nie zawarcia porozumienia z Partnerem jeżeli współpraca z Partnerem nie będzie leżała w interesie miasta.

Miasto zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów wymienionych poniżej jeżeli będzie to leżało w interesie Miasta.

 

 

Terminy MIPIM 2017:

 

 1. Termin przesłania deklaracji udziału, w tym portfolio oraz informacji o projektach, które zamierza Partner promować podczas targów MIPIM 2017  - do dnia 31 lipca 2016r, do godz. 16.00;
 2. Termin odesłania podpisanego Porozumienia z m.st. Warszawą - do dnia 9 września 2016r, do godz.16.00;
 3. W przypadku niedotrzymania przez Partnera terminów określonych w punkcie 1 i 2, Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od współpracy z Partnerem. 
 4. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: logotypy (w formacie JPG, png, tif lub eps), spis inwestycji, które Partner zamierza promować podczas targów MIPIM, zdjęcia wskazanych inwestycji w dobrej jakości (w formacie  png lub jpg), opis poszczególnych inwestycji w języku angielskim oraz polskim (max. 300 słów w formacie pdf)  - do 31 grudnia 2016 roku;
 5. Termin dostarczenia materiałów promocyjnych: filmy  promocyjne dotyczące Partnera lub wskazanych inwestycji (w formacie mov), prezentacje inwestycji lub działalności Partnera (w formacie), zdjęcia i stanowiska służbowe delegatów, którzy wezmą udział w targach - do 31 stycznia 2017 roku;
 6. W przypadku niedotrzymania terminów określonych w punkcie 4 i 5, materiały Partnera nie zostaną uwzględnione w narzędziach multimedialnych i innych nośnikach promocyjnych wykorzystywanych w ramach targów.

 Deklaracje udziału wraz z proponowanymi projektami oraz portfolio Firmy  prosimy przesłać pocztą na adres:

Biuro Funduszy Europejskich, pl. Defilad 1, skr. poczt. 5, 00-901 Warszawa 134, 

Faxem na numer: 022 44 33 798 lub pocztą elektroniczną na adres: Sekretariat.bfeirg@um.warszawa.pl  z kopią do Małgorzata Trzaskowska mtrzaskowska@um.warszawa.pl.

Partnerzy, którzy współpracowali już z Miastem w ramach targów Expo Real bądź MIPIM proszeni są o przesłanie mailem jedynie deklaracji udziału i nazw projektów, których promocja jest planowana.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Małgorzatą Trzaskowską Tel.  22 4433186                                 

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: oferta_wspolpracy_partnerskiej_mipim_2017.pdf, rozmiar pliku: 908.79 KB)
  Pobierz