Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

Facebook

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019

Increase Normal Decrease
opublikowano: Wtorek, 21 Maja, 2019 - 14:43, lzelazowska
Sporządził: Aleksandra Ziółkowska

Miasto Stołeczne Warszawa informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w roku 2019 w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019”.

Jest to inicjatywa mająca na celu zaspokajanie potrzeb rodzinnych ogrodów działkowych (dalej: ROD) poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) z terenu województwa mazowieckiego, realizujących zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego ROD w szczególności na budowę i/lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców, i/lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

W przypadku ROD znajdujących się na terenie m.st. Warszawy oryginały wniosków do miasta/gminy o zgłoszenie zadania do udziału w MIAD Mazowsze 2019 wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego dokumentu (uchwały, decyzji, deklaracji, informacji itp.) podjętego/wystawionego przez Stowarzyszenie ogrodowe, wskazującego konieczność realizacji Zadania dla rozwoju i funkcjonowania danego rodzinnego ogrodu działkowego należy składać w terminie do 24.05.2019 r. w siedzibie:

Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Urzędu m.st. Warszawy

Pl. Defilad 1 (XIX p., pokój 1904)

00-901 Warszawa

 

Osoby do kontaktu:

  1. Pani Aleksandra Ziółkowska, tel. 22 44 30 241, aziolkowska@um.warszawa.pl
  2. Pan Damian Strachota, tel. 22 44 30 789, dstrachota@um.warszawa.pl

 

Szczegóły dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/miad-mazowsze-2019/