Informator Europejski

Informator Europejski

Czy wiesz, że...

12,4 mld zł

 to łączna kwota, która wpłynęła na konto m. st. Warszawy z UE w latach 2005-2019

Budowa II linii metra

to największa spośród realizowanych w Polsce inwestycja samorządowa, która uzyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności.

10 tys. zł

przypada ze środków unijnych na każdego mieszkańca Warszawy.

9,7 mld zł

to kwota pozyskana ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013.

17,9 mld zł

to łączna wartość dofinansowania projektów miejskich

Facebook

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Increase Normal Decrease
opublikowano: Czwartek, 2 Kwietnia, 2015 - 10:14, epietr

Trwają intensywne prace nad Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030. Opracowywany dokument dotyczy m.st. Warszawy oraz 71 gmin współtworzących Obszar Metropolitalny Warszawy. Po raz pierwszy tak duża liczba okołowarszawskich jednostek samorządu terytorialnego określa wspólną wizję rozwoju w kategoriach metropolii.

Głównym celem opracowania Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030  jest wskazanie pożądanych kierunków rozwoju tj. wypracowanie wspólnej misji i wizji obszaru oraz wskazanie strategicznych kierunków działań, które umożliwią ich realizację. Dokument stanowić będzie narzędzie do planowania strategicznego oraz upowszechniania wiedzy o działaniach podejmowanych w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Do prac nad Strategią zaangażowani zostali mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowiska nauki i biznesu, którzy mogli wypowiedzieć się na temat poszczególnych elementów wizji oraz celów podczas warsztatów strategicznych organizowanych w różnych miastach obszaru. Dodatkowo uruchomiony został serwis www, gdzie mieszkańcy metropolii mieli okazję wyrazić swoje opinie on-line. Udział niemal 400 osób w dotychczasowych pracach nad Strategią pozwolił zdefiniować wspólne potrzeby oraz wypracować strategiczne kierunki rozwoju całego obszaru. 

Na bazie opracowanej wcześniej Diagnozy Obszaru Metropolitalnego Warszawy, wyników warsztatów oraz głosowania internetowego powstała wstępna wersja dokumentu, która od 1 kwietnia br. jest dostępna na stronie projektu: www.omw.um.warszawa.pl oraz na stronie www.stacja-konsultacja.pl/. Do 22 kwietnia br. każdy mieszkaniec będzie mógł zapoznać się z treścią Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030 i zgłosić do niej uwagi. 

Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 jest opracowywana w ramach projektu „Programowanie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy – PROM”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Informacje o projekcie dostępne są na stronie www.omw.um.warszawa.pl.